องค์กษัตราตอบสนองต่อความเชื่อด้วยการกระทำ

มัทธิว 8:1-9:35

img

81เมื่อพระเยซูลงมาจากภูเขาแล้ว ผู้คนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไป 2คนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาหาพระองค์ ก้มกราบลงแล้วพูดว่า

คนโรคเรื้อนคนหนึ่ง

พระองค์ท่าน ถ้าพระองค์ต้องการ พระองค์สามารถรักษาข้าพเจ้าให้หายขาดจากโรคได้*

3พระองค์จึงยื่นมือออกไปสัมผัสตัวเขา พลางกล่าวว่า

พระเยซู

เราต้องการอย่างนั้น จงหายเถิด

ในทันใดนั้น เขาก็หายจากโรคเรื้อน 4พระเยซูกล่าวกับเขาว่า

พระเยซู

จงระวังว่าเจ้าจะไม่บอกใครเลย แต่ขอให้ไปแสดงตนต่อปุโรหิต และมอบเครื่องสักการะ ตามที่โมเสสได้สั่งไว้ เพื่อเป็นการยืนยันแก่คนทั่วไป

5เมื่อพระองค์เดินเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุม มีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ 6เขาพูดว่า

นายร้อยคนหนึ่ง

พระองค์ท่าน ผู้รับใช้ของข้าพเจ้านอนเป็นอัมพาตอยู่ที่บ้านและได้รับความทุกข์ทรมานมาก

7พระองค์กล่าวกับเขาว่า

พระเยซู

เราจะไปรักษาเขาให้หายขาด

8นายร้อยตอบว่า

นายร้อยคนหนึ่ง

พระองค์ท่าน ข้าพเจ้าไม่สมควรที่จะให้พระองค์เข้ามาใต้หลังคาบ้านของข้าพเจ้า เพียงแต่พระองค์พูด ผู้รับใช้ก็จะหายจากโรค 9สำหรับตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นคนอยู่ใต้บังคับบัญชา มีทหารในบังคับด้วย ข้าพเจ้าบอกคนนี้ว่า ‘ไป’ เขาก็ไป และคนนั้นว่า ‘มา’ เขาก็มา ข้าพเจ้าบอกทาสรับใช้ว่า ‘จงทำสิ่งนี้’ เขาก็ทำ

10เมื่อพระเยซูได้ยินดังนั้นจึงประหลาดใจและกล่าวกับบรรดาคนที่ติดตามไปว่า

พระเยซู

เราขอบอกความจริงกับท่านว่า เราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในประเทศอิสราเอล 11เราขอบอกท่านว่า จะมีคนจำนวนมากที่มาจากทั่วทุกแห่งในโลก เพื่อเอนกายลงรับประทานร่วมกับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 12แต่บรรดาบุตรของอาณาจักรจะถูกโยนออกไปสู่ความมืดข้างนอก ณ ที่นั่นจะมีการร่ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

13แล้วพระเยซูกล่าวกับนายร้อยว่า

พระเยซู

ไปเถิด สิ่งนั้นจงบังเกิดแก่ท่านตามที่ท่านเชื่อ

และผู้รับใช้ของเขาก็หายจากโรคในโมงนั้น
14เมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านของเปโตรแล้ว พระองค์ก็เห็นแม่ยายของเปโตรกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่ 15พระองค์จับมือนางแล้วไข้ก็หาย นางจึงลุกขึ้นรับใช้พระองค์ 16ในเย็นวันนั้น มีผู้พาคนจำนวนมากที่มีมารสิงมาหาพระองค์ พระองค์ขับไล่พวกวิญญาณนั้นออกจากร่างด้วยคำสั่ง และรักษาคนป่วยทุกคนให้หายขาด 17เพื่อจะได้เป็นไปตามคำที่อิสยาห์ผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่า “พระองค์เองได้รับเอาความเจ็บป่วยและแบกเอาโรคต่างๆ ของเราไป*”
18เมื่อพระเยซูเห็นมหาชนรายล้อมพระองค์ จึงสั่งให้ข้ามฟากไป 19มีอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติมาพูดกับพระองค์ว่า

อาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติ

อาจารย์ ข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ไปทุกแห่งหน

20พระเยซูจึงกล่าวกับเขาว่า

พระเยซู

สุนัขจิ้งจอกอาศัยในโพรง นกมีรัง แต่บุตรมนุษย์*ไม่มีที่อาศัยนอน

21มีอีกคนในบรรดาสาวกพูดว่า

คนในบรรดาสาวก

พระองค์ท่าน โปรดให้ข้าพเจ้าได้ไปฝังศพบิดาของข้าพเจ้าก่อน

22แต่พระเยซูกล่าวกับเขาว่า

พระเยซู

จงตามเรามาเถิด ปล่อยให้คนตายฝังศพคนตายของเขาเองเถิด

23เมื่อพระองค์ลงเรือแล้ว พวกสาวกก็ติดตามพระองค์ไป 24ในเวลานั้นมีพายุใหญ่กระหน่ำในทะเลสาบจนคลื่นซัดท่วมเรือ ส่วนพระเยซูนอนหลับอยู่ 25บรรดาสาวกจึงไปปลุกพระองค์ให้ตื่นแล้วพูดว่า

บรรดาสาวกของพระเยซู

พระองค์ท่าน ช่วยชีวิตพวกเราด้วย พวกเรากำลังจะตายอยู่แล้ว

26พระองค์กล่าวกับพวกเขาว่า

พระเยซู

ทำไมพวกเจ้าถึงได้กลัวนัก ช่างมีความเชื่อน้อยเสียจริง

ครั้นแล้วพระองค์ก็ลุกขึ้นห้ามลมและทะเล และทุกสิ่งก็สงบเงียบลง 27เหล่าสาวกพากันอัศจรรย์ใจ และพูดว่า

บรรดาสาวกของพระเยซู

ท่านผู้นี้เป็นอย่างไรนะ แม้แต่ลมและทะเลก็ยังเชื่อฟังท่าน

28เมื่อพระองค์ได้ข้ามฟากไปยังดินแดนกาดารา*แล้ว ชาย 2 คนที่มีมารสิงอยู่ก็ออกจากถ้ำเก็บศพมาพบพระองค์ ชายทั้งสองนั้นร้ายกาจมากจนไม่มีใครผ่านไปทางแถวนั้นได้ 29เขาร้องขึ้นว่า

วิญญาณร้าย

พระบุตรของพระเจ้า ท่านมายุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกเรา ท่านมาที่นี่เพื่อทรมานพวกเราก่อนจะถึงเวลาหรือ

30ในบริเวณใกล้เคียงนั้นมีฝูงหมูจำนวนมากกำลังหากินอยู่ 31พวกมารอ้อนวอนพระองค์ว่า

วิญญาณร้าย

ถ้าท่านจะขับพวกเราออกก็ขอให้เราเข้าในฝูงหมูเถิด

32ครั้นแล้วพระองค์กล่าวกับพวกมารว่า

พระเยซู

ไปให้พ้น

แล้วมารก็ออกไปสิงในตัวหมู ทันใดนั้น หมูทั้งฝูงก็เตลิดลงจากหน้าผาชันสู่ทะเลสาบและจมน้ำตาย 33ฝ่ายพวกคนเลี้ยงหมูก็วิ่งหนีเข้าไปในเมืองเพื่อบอกเล่าทุกสิ่ง รวมทั้งเรื่องของมารที่สิงชาย 2 คนด้วย 34แล้วคนทั้งเมืองก็พากันออกมาพบกับพระเยซู เมื่อพวกเขาเห็นพระองค์จึงขอร้องให้พระองค์ออกไปเสียจากดินแดนของพวกเขา
91พระเยซูลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ 2มีผู้คนพาชายง่อยคนหนึ่งนอนบนเปลหามมา พอพระองค์เห็นความเชื่อของพวกเขาจึงกล่าวกับคนง่อยว่า

พระเยซู

ลูกเอ๋ย จงทำใจให้ดีไว้ บาปทั้งหลายของเจ้าได้รับการยกโทษแล้ว

3พวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติบางคนพูดต่อกันและกันว่า

พวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติ

ชายผู้นี้พูดจาหมิ่นประมาทพระเจ้า

4พระเยซูทราบความคิดของพวกเขาจึงกล่าวว่า

พระเยซู

ทำไมพวกท่านจึงคิดชั่วอยู่ในใจเล่า 5พูดอย่างไรจึงจะง่ายกว่ากันระหว่าง ‘บาปทั้งหลายของเจ้าได้รับการยกโทษแล้ว’ หรือจะพูดว่า ‘จงลุกขึ้นเดินเถิด’ 6แต่เพื่อพวกท่านจะได้รู้ว่า บุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะยกโทษบาปทั้งหลาย

แล้วพระองค์กล่าวกับคนง่อยนั้นว่า

พระเยซู

จงลุกขึ้น แล้วยกเปลหามกลับไปบ้านเถิด

7เขาจึงลุกขึ้นแล้วกลับบ้านไป 8เมื่อฝูงชนเห็นเช่นนั้นก็กลัวยิ่งนัก แล้วต่างก็พากันสรรเสริญพระเจ้าที่มอบสิทธิอำนาจเช่นนั้นให้แก่มนุษย์
9ขณะที่พระเยซูไปจากที่นั่น พระองค์เห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิว กำลังนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษี จึงกล่าวกับเขาว่า

พระเยซู

จงติดตามเรามาเถิด

เขาก็ลุกขึ้นและติดตามพระองค์ไป
10ขณะที่พระองค์กำลังเอนกายอยู่ที่บ้าน มีคนเก็บภาษีและคนบาปจำนวนมากมา และกำลังรับประทานอาหารร่วมกับพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ 11ครั้นพวกฟาริสีเห็นดังนั้นจึงพูดกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า

พวกฟาริสี

ทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานร่วมกับพวกคนเก็บภาษีและคนบาปเล่า

12เมื่อพระองค์ได้ยินจึงกล่าวว่า

พระเยซู

คนที่มีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องหาแพทย์ ยกเว้นแต่ผู้ป่วย 13จงไปเถิด และเรียนรู้ว่าคำพูดนี้มีความหมายว่าอย่างไร ‘เราต้องการความเมตตา ไม่ต้องการเครื่องสักการะ’*
เพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนที่คิดว่าตนมีความชอบธรรม แต่มาเพื่อเรียกคนบาป

14ครั้นแล้วบรรดาสาวกของยอห์นมาพูดกับพระองค์ว่า

บรรดาสาวกของยอห์น

ทำไมพวกเราและบรรดาฟาริสีอดอาหาร แต่พวกสาวกของท่านไม่อดอาหาร

15พระเยซูกล่าวกับเขาเหล่านั้นว่า

พระเยซู

พวกแขกของเจ้าบ่าวจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรขณะที่เจ้าบ่าวอยู่กับเขา แต่เมื่อถึงเวลาที่เจ้าบ่าวถูกพาตัวไปจากพวกเขา เขาจึงจะอดอาหาร 16ไม่มีใครปะเศษผ้าใหม่ที่ยังไม่หดตัวลงบนเสื้อเก่า เพราะเศษผ้านั้นจะดึงเนื้อผ้าบนเสื้อเก่าออก จะยิ่งทำให้ขาดมากกว่าเดิม 17ในทำนองเดียวกันคือไม่มีใครเทเหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่า ถ้าทำเช่นนั้นถุงหนังจะขาด เหล้าองุ่นจะรั่วออกและถุงหนังก็จะเสียไปด้วย แต่เขาจะเทเหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่ และทั้ง 2 อย่างจะไม่เสียไป

18ขณะที่พระองค์กำลังกล่าวสิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาฟังอยู่ ก็มีผู้อยู่ในระดับปกครองศาลาที่ประชุมคนหนึ่งมาคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าพระองค์และพูดว่า

ไยรัส

บุตรสาวของข้าพเจ้าเพิ่งตาย ขอให้ท่านโปรดวางมือบนตัวเธอ แล้วเธอจะได้มีชีวิตอยู่

19พระเยซูลุกขึ้นตามเขาไป บรรดาสาวกก็เช่นกัน 20ขณะนั้น มีหญิงคนหนึ่งซึ่งทนทรมานจากโลหิตตกนานถึง 12 ปี เข้ามาใกล้ทางเบื้องหลังของพระองค์แล้วแตะที่ชายเสื้อตัวนอกของพระองค์ 21เธอคิดในใจว่า

ผู้หญิงที่มีเลือดออก

ถ้าเราเพียงได้แตะต้องเสื้อตัวนอกของพระองค์ เราก็จะหายจากโรค

22พระเยซูหันไปเห็นเธอ และกล่าวว่า

พระเยซู

ลูกสาวเอ๋ย จงทำใจให้ดีไว้ ความเชื่อของเจ้าได้ทำให้เจ้าหายจากโรคแล้ว

และหญิงนั้นก็หายจากโรคทันที 23เมื่อพระเยซูเข้าไปในบ้านของผู้อยู่ในระดับปกครอง พระองค์ก็เห็นพวกคนเป่าขลุ่ยและผู้คนเอะอะชุลมุนกันอยู่ 24พระองค์กล่าวว่า

พระเยซู

จงออกไปเถิด เธอยังไม่ตาย เพียงแค่หลับไปเท่านั้น

พวกเขาก็หัวเราะเยาะพระองค์ 25เมื่อฝูงชนถูกไล่ออกไปแล้ว พระองค์จึงเข้าไปจับมือเธอ เด็กคนนั้นก็ลุกขึ้น 26เรื่องราวนี้เลื่องลือไปทั่วแคว้นนั้น
27ขณะที่พระเยซูไปจากที่นั่น ชายตาบอด 2 คนตามพระองค์ไปพลางร้องขึ้นว่า

ชายตาบอดสองคนชุดแรก

บุตรของดาวิด โปรดเมตตาพวกเราด้วย

28หลังจากที่พระองค์ได้เข้าไปในบ้านแล้ว ชายตาบอดก็เข้ามาหาพระองค์ แล้วพระเยซูกล่าวกับเขาทั้งสองว่า

พระเยซู

เจ้าเชื่อหรือว่าเรารักษาเจ้าได้

เขาทั้งสองพูดว่า

ชายตาบอดสองคนชุดแรก

พระองค์ท่าน ข้าพเจ้าเชื่อ

29ดังนั้น พระองค์จึงแตะที่ตาของเขาทั้งสองพลางกล่าวว่า

พระเยซู

จงเป็นไปตามความเชื่อของเจ้าเถิด

30ตาของเขาก็มองเห็น แล้วพระเยซูก็กำชับเขาทั้งสองว่า

พระเยซู

จงระวัง อย่าให้ใครรู้เรื่องนี้

31แต่แล้วเขาก็ป่าวประกาศเรื่องของพระองค์ไปทั่วเขตแดน
32ขณะที่ชาย 2 คนนั้นจากไป มีคนพาชายใบ้ที่มารสิงอยู่มาหาพระองค์ 33หลังจากที่พระองค์ขับมารออกแล้ว ชายใบ้คนนั้นก็พูดได้ และฝูงชนประหลาดใจพากันพูดว่า

ฝูงชน

ไม่เคยมีปรากฏเช่นนี้มาก่อนเลยในอิสราเอล

34ฝ่ายพวกฟาริสีก็พูดกันว่า

พวกฟาริสี

คนนี้ขับไล่พวกมารออกโดยใช้หัวหน้าของพวกมาร

35พระเยซูเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ตามหมู่บ้านทั่วไป สั่งสอนตามศาลาที่ประชุม ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า และรักษาโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิด

*8:2 ข้อ 2, 3 คำว่า “หายจากโรค” ภาษากรีกใช้คำว่า “ทำให้สะอาด”
*8:17 ฉบับอิสยาห์ 53:4
*8:20 บุตรมนุษย์ ชื่อนี้มาฉบับเอเสเคียลและดาเนียล แสดงว่าถึงแม้พระเยซูเป็นพระเจ้า พระองค์ตั้งใจที่จะเป็นมนุษย์ เพื่อช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น
*8:28 กาดารา สำเนาโบราณบางฉบับเป็น เกราซา
*9:13 ฉบับโฮเชยา 6:6
imgimg

ทำตามตัวอย่างของพระเจ้า

  • จากเรื่องที่อ่าน มีตัวอย่างที่ท่านควรปฏิบัติตามหรือไม่ ถ้ามี ตัวอย่างอะไร
  • ท่านควรเริ่มลงมือทำอะไรวันนี้
  • จากเรื่องที่อ่าน มีตัวอย่างไม่ดีที่ท่านควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ ถ้ามี ตัวอย่างอะไร
  • ท่านควรเริ่มลงมือทำอะไรวันนี้
พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.
11