ถูกทรยศ ถูกจับ และถูกปฏิเสธ

มาระโก 14:1-14:72

img

141อีก 2 วันก็ถึงเทศกาลปัสกา* และเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ เหล่ามหาปุโรหิตและอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติพยายามหาทางว่า จะจับกุมและฆ่าพระองค์อย่างลับๆ ได้อย่างไร 2พวกเขาพูดว่า

กลุ่มผู้นำชาวยิว

ต้องไม่ทำในระหว่างเทศกาล มิฉะนั้นจะเกิดการจลาจลในหมู่ผู้คน

3ขณะที่พระองค์เอนกายอยู่ที่บ้านของซีโมนชายโรคเรื้อนในหมู่บ้านเบธานี หญิงคนหนึ่งเอาผอบหินซึ่งบรรจุด้วยน้ำมันหอมนาราดาบริสุทธิ์ราคาแพงมากมา แล้วนางก็ทุบผอบให้เปิดออก และชโลมน้ำมันบนศีรษะของพระองค์ 4แต่บางคนก็พูดต่อกันและกันด้วยความโกรธว่า

แขกบางคนรับประทานอาหาร

ทำไมจึงทำให้น้ำหอมนี้เสียของเปล่าๆ 5เพราะว่าน้ำหอมนี้อาจจะขายได้มากกว่า 300 เหรียญเดนาริอัน* และเอาเงินไปแจกแก่ผู้ยากไร้ได้

แล้วพวกเขาก็ดุว่านาง 6แต่พระเยซูกล่าวว่า

พระเยซู

ปล่อยนางเถิด ทำไมเจ้าจึงยุ่งกับนางด้วย นางได้ทำสิ่งดีให้เรา 7พวกเจ้ามีผู้ยากไร้อยู่ด้วยเสมอ เมื่อไรก็ตามที่เจ้าปรารถนาจะช่วยพวกเขา เจ้าก็ทำได้ แต่เราจะไม่ได้อยู่กับพวกเจ้าตลอดไป 8นางได้กระทำเท่าที่นางจะทำได้ นางได้ชโลมกายของเราก่อนพิธีฝังศพ 9เราขอบอกความจริงกับเจ้าว่า ไม่ว่าข่าวประเสริฐนี้จะถูกประกาศไปที่ใดในโลกก็ตาม สิ่งที่นางได้ทำจะเป็นที่กล่าวขวัญถึง เพื่อเป็นการระลึกถึงนาง

10ครั้นแล้วยูดาสอิสคาริโอทผู้เป็นหนึ่งในสาวกทั้งสิบสอง ก็ไปหาพวกมหาปุโรหิต เพื่อที่จะมอบพระองค์ให้แก่พวกเขา 11พวกเขายินดีเมื่อได้ยินดังนั้น และสัญญาที่จะให้เงินแก่ยูดาส และเขาก็รอโอกาสที่จะทรยศพระองค์
12ในวันแรกของเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ เมื่อลูกแกะปัสกาถูกสังเวย เหล่าสาวกของพระเยซูพูดว่า

บรรดาสาวกของพระเยซู

พระองค์ประสงค์จะให้พวกเราไปเตรียมอาหารวันปัสกาเพื่อให้พระองค์รับประทานที่ไหน

13พระองค์ส่งสาวก 2 คนไปโดยกล่าวว่า

พระเยซู

จงเข้าไปในเมืองและจะมีชายผู้หนึ่งแบกโถน้ำมาพบเจ้า จงตามเขาไป 14ที่ใดก็ตามที่เขาเข้าไป จงพูดกับเจ้าของบ้านว่า ‘อาจารย์กล่าวว่า “ห้องรับรองของเราที่เราจะรับประทานอาหารวันปัสกากับเหล่าสาวกของเราอยู่ที่ไหน”’ 15และเขาจะชี้ให้เจ้าดูห้องใหญ่ชั้นบนที่่ตกแต่งไว้พร้อมแล้ว จงเตรียมไว้ให้พวกเราที่นั่น

16สาวกทั้งสองจึงเดินเข้าไปในเมืองและพบสิ่งต่างๆ ตามที่พระองค์ได้บอกพวกเขาไว้ เขาจึงเตรียมอาหารวันปัสกากัน
17เมื่อถึงเวลาเย็นพระองค์จึงมากับสาวกทั้งสิบสอง 18ขณะที่เอนกายลงรับประทานกันที่โต๊ะ พระเยซูกล่าวว่า

พระเยซู

เราขอบอกความจริงกับเจ้าว่า คนหนึ่งในพวกเจ้าจะทรยศเรา เขาคือคนที่กำลังรับประทานร่วมกับเรา

19พวกเขาเริ่มเศร้าใจและพูดกับพระองค์ทีละคนว่า

บรรดาสาวกของพระเยซู

เป็นข้าพเจ้าหรือเปล่า

20พระองค์กล่าวกับพวกเขาว่า

พระเยซู

เป็น 1 ใน 12 คนที่จิ้มขนมปังร่วมกับเราในถ้วยนี้ 21เพราะว่าบุตรมนุษย์ต้องไปตามที่มีบันทึกไว้เกี่ยวกับท่าน แต่วิบัติจะเกิดกับคนที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่า

22ขณะที่เขาเหล่านั้นกำลังรับประทานกันอยู่ พระองค์หยิบขนมปังมา กล่าวขอบคุณพระเจ้า แล้วก็บิเป็นชิ้น ยื่นให้แก่เหล่าสาวก พลางกล่าวว่า

พระเยซู

จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา

23เมื่อพระองค์หยิบถ้วยและกล่าวขอบคุณพระเจ้าแล้ว พระองค์จึงยื่นให้แก่พวกสาวก และเขาทุกคนก็ดื่มกัน 24และพระเยซูกล่าวกับพวกเขาว่า

พระเยซู

นี่เป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาของเรา ซึ่งหลั่งออกให้แก่คนจำนวนมาก 25เราขอบอกความจริงกับเจ้าว่า เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลของเถาองุ่นอีกจนกว่าจะถึงวันนั้น คือวันที่เราจะดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า

26หลังจากที่ได้ร้องเพลงสรรเสริญกันแล้วก็พากันออกไปยังภูเขามะกอก
27พระเยซูกล่าวกับพวกเขาว่า

พระเยซู

พวกเจ้าทุกคนจะละทิ้งเรา เพราะมีบันทึกไว้ว่า
‘เราจะฟาดฟันผู้เลี้ยงดูฝูงแกะ
และบรรดาแกะจะกระจัดกระจายไป’*
28แต่หลังจากที่เราได้ฟื้นคืนชีวิตแล้ว เราจะไปล่วงหน้าพวกเจ้ายังแคว้นกาลิลี

29แต่เปโตรพูดกับพระองค์ว่า

ซีโมนเปโตร

ถึงแม้ว่าทุกคนจะละทิ้งพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ทำเช่นนั้น

30พระเยซูกล่าวกับเขาว่า

พระเยซู

เราขอบอกความจริงกับเจ้าว่า ในคืนวันนี้เองก่อนไก่จะขัน 2 ครั้ง เจ้าจะปฏิเสธ 3 ครั้งว่าเจ้าไม่รู้จักเรา

31แต่เปโตรพูดอย่างหนักแน่นว่า

ซีโมนเปโตร

ถึงแม้ข้าพเจ้าจะต้องตายไปด้วยกับพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์

และต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอย่างนั้นทุกคน
32พระเยซูและเหล่าสาวกมายังที่แห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเกทเสมนี พระองค์กล่าวกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า

พระเยซู

จงนั่งลงที่นี่ขณะที่เราอธิษฐาน

33พระองค์พาเปโตร ยากอบและยอห์นไปด้วย และพระองค์เจ็บปวดรวดร้าวและหนักใจมาก 34พระองค์กล่าวกับพวกเขาว่า

พระเยซู

จิตใจของเราเป็นทุกข์เจียนตาย จงอยู่ตรงนี้ และเฝ้าคอยเถิด

35พระองค์เดินเลยพวกเขาไปเล็กน้อยแล้วซบหน้าลงที่พื้นดิน แล้วอธิษฐานว่าถ้าเป็นไปได้ ขอให้เวลานั้นล่วงพ้นไปจากพระองค์ 36พระเยซูกล่าวว่า

พระเยซู

อับบา* พระบิดา ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระองค์ ขอให้เอาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิด แต่ก็อย่าได้เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์เถิด

37พระองค์มาพบว่าพวกเขากำลังนอนหลับกัน จึงกล่าวกับเปโตรว่า

พระเยซู

ซีโมน เจ้านอนหลับหรือ เจ้าจะคอยเฝ้าสักชั่วโมงเดียวไม่ได้หรือ 38จงคอยเฝ้าและอธิษฐานเถิดว่า พวกเจ้าจะไม่ตกอยู่ในสิ่งยั่วยุ ฝ่ายวิญญาณมีความตั้งใจดี แต่ฝ่ายเนื้อหนังกลับอ่อนแอ*

39พระองค์เดินออกไปอธิษฐานอีก กล่าวคำอธิษฐานเหมือนเดิม 40แล้วพระองค์กลับมาอีกก็พบว่าพวกเขานอนหลับกัน เพราะง่วงจนลืมตาไม่ขึ้นเลยและไม่รู้ว่าจะตอบพระองค์อย่างไร 41พระองค์กลับมาเป็นครั้งที่สาม และกล่าวกับพวกเขาว่า

พระเยซู

พวกเจ้ายังนอนหลับและพักผ่อนอยู่หรือ พอแล้ว ถึงเวลาแล้ว ดูเถิด บุตรมนุษย์กำลังถูกทรยศส่งมอบให้อยู่ในมือของพวกคนบาป 42จงลุกขึ้น ไปกันเถิด ดูสิ คนทรยศเราเข้ามาใกล้แล้ว

43พระองค์ยังกล่าวไม่ทันขาดคำ ยูดาสหนึ่งในสาวกทั้งสิบสองก็เดินมาทันที พร้อมกับกลุ่มคนจากบรรดามหาปุโรหิต อาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติ และพวกผู้ใหญ่ ต่างก็ถือดาบและไม้ตะบองมาด้วย 44ผู้ทรยศนั้นได้ให้สัญญาณแก่พวกเขาโดยกล่าวว่า

ยูดาสอิสคาริโอท

เป็นคนที่เราจะจูบแก้มนั่นแหละ* จงจับกุมเขาได้เลย และพาเขาไปโดยคุมตัวไว้

45เมื่อเขามาถึงแล้วก็ไปหาพระองค์ทันที พูดว่า

ยูดาสอิสคาริโอท

รับบี

แล้วก็จูบแก้มพระองค์ 46พวกเขาลงมือจับกุมพระองค์ 47แต่มีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ชักดาบออกฟันหูผู้รับใช้ของหัวหน้ามหาปุโรหิตขาด 48พระเยซูกล่าวตอบพวกเขาว่า

พระเยซู

พวกท่านเอาดาบและไม้ตะบองแล้วพากันมาจับกุมเรา เหมือนกับว่าเราเป็นโจรอย่างนั้นหรือ 49ทุกวันเราเคยอยู่กับท่านในบริเวณพระวิหาร และสั่งสอน แต่ท่านก็ไม่ได้จับกุมเรา แต่นี่เกิดขึ้นเพื่อเป็นไปตามพระคัมภีร์

50แล้วเหล่าสาวกก็ละทิ้งพระองค์ไว้และพากันหนีไป
51มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินตามพระเยซูไป เขาไม่ได้สวมเสื้อผ้า มีเพียงผ้าผืนคลุมตัวไว้ และพวกเขาก็ดึงตัวจะจับชายคนนั้น 52แต่เขากลับสลัดผ้าทิ้งแล้วเปลือยกายหนีไป
53พวกเขานำพระเยซูไปยังหัวหน้ามหาปุโรหิต ฝ่ายมหาปุโรหิตทั้งปวง พวกผู้ใหญ่ และอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติก็ชุมนุมร่วมกัน 54แล้วเปโตรได้ติดตามพระองค์ไปอยู่ห่างๆ เปโตรอยู่ในบริเวณลานบ้านของหัวหน้ามหาปุโรหิต เขานั่งผิงไฟอยู่ร่วมกับพวกเจ้าหน้าที่ 55พวกมหาปุโรหิตและสมาชิกทั้งหมดในศาสนสภา*พยายามหาพยานปรักปรำพระเยซู เพื่อทำให้พระองค์ได้รับโทษถึงตาย แต่ก็ไม่สามารถหาพยานได้ 56มีคนจำนวนมากที่เป็นพยานเท็จต่อต้านพระองค์ แต่คำยืนยันของพวกเขาไม่ตรงกัน 57มีบางคนที่ยืนเป็นพยานเท็จต่อต้านพระองค์ว่า

บางคนที่ยืนเป็นพยานเท็จ

58พวกเราได้ยินเขาพูดว่า ‘เราจะทำลายพระวิหารที่สร้างด้วยมือมนุษย์นี้ลง และใน 3 วันเราจะสร้างอีกวิหารหนึ่งขึ้นโดยไม่ใช้มือมนุษย์เลย’

59แม้กระนั้น คำยืนยันของพวกเขาก็ยังไม่ตรงกัน
60หัวหน้ามหาปุโรหิตยืนขึ้นต่อหน้าเขาเหล่านั้น และถามพระเยซูว่า

คายาฟาสหัวหน้ามหาปุโรหิต

ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ท่านจะว่าอย่างไรกับคำให้การที่กล่าวหาท่านมานี้

61แต่พระองค์นิ่งเงียบไม่ตอบ หัวหน้ามหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่า

คายาฟาสหัวหน้ามหาปุโรหิต

ท่านเป็นพระคริสต์บุตรขององค์ผู้ได้รับการสรรเสริญหรือ

62พระเยซูกล่าวว่า

พระเยซู

เราเป็น และพวกท่านจะเห็นบุตรมนุษย์นั่งอยู่ทางขวามือขององค์ผู้มีอานุภาพ และมาพร้อมเมฆแห่งสวรรค์

63หัวหน้ามหาปุโรหิตก็ฉีกเสื้อตัวในของตนจนขาดและกล่าวว่า

คายาฟาสหัวหน้ามหาปุโรหิต

พวกเราจำต้องมีพยานอะไรมากกว่านี้ 64พวกท่านก็ได้ยินคำพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้ว พวกท่านเห็นว่าอย่างไร

แล้วเขาทุกคนก็กล่าวโทษพระองค์ให้รับโทษถึงตาย 65บางคนถ่มน้ำลายใส่พระองค์ โพกผ้าปิดตา ตบตีและพูดกับพระองค์ว่า

กลุ่มผู้นำชาวยิว

พยากรณ์ซิ

และพวกเจ้าหน้าที่ก็ตบพระองค์ด้วย
66ขณะที่เปโตรอยู่เบื้องล่างที่ลานบ้าน หญิงรับใช้คนหนึ่งของหัวหน้ามหาปุโรหิตเดินมา 67นางเห็นเปโตรกำลังผิงไฟอยู่ก็มองดูเขา และพูดว่า

ทาสรับใช้หญิง

ท่านก็ด้วย ท่านอยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ธ

68แต่เขาปฏิเสธว่า

ซีโมนเปโตร

เราไม่รู้และไม่เข้าใจว่าเจ้าพูดเรื่องอะไร

และเปโตรก็เดินออกไปทางลานบ้าน 69เมื่อสาวใช้คนนั้นเห็นเขาอยู่ที่นั่นจึงพูดกับพวกที่ยืนอยู่อีกว่า

ทาสรับใช้หญิง

ชายคนนี้เป็นพวกเดียวกันกับเขา

70แต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก และต่อมาไม่นานพวกที่ยืนอยู่จึงพูดกับเปโตรอีกว่า

คนที่อยู่ที่การทดลอง

ใช่แน่แล้ว ท่านเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขา เพราะเป็นชาวกาลิลี

71แต่เปโตรก็สบถสาบานอย่างจริงจังว่า

ซีโมนเปโตร

เราไม่รู้จักชายคนที่ท่านพูดถึงนี้

72ในทันใดนั้น ไก่ก็ขันเป็นครั้งที่สอง และเปโตรนึกถึงคำซึ่งพระเยซูได้กล่าวกับเขาไว้ว่า

พระเยซู

ก่อนไก่จะขัน 2 ครั้ง เจ้าจะปฏิเสธ 3 ครั้งว่าเจ้าไม่รู้จักเรา

เปโตรจึงร้องไห้

*14:1 ปัสกา เป็นเทศกาลของชาวยิวเพื่อระลึกถึงชนชาติยิวที่ได้รับการปลดปล่อยทาสออกจากประเทศอียิปต์ ฉบับอพยพ บทที่ 12
*14:5 1 เดนาริอันเป็นเงินมีค่าประมาณค่าแรงทำงาน 1 วัน
*14:27 ฉบับเศคาริยาห์ 13:7
*14:36 อับบา เป็นภาษาอาราเมค มีความหมายว่า “คุณพ่อ”
*14:38 ฝ่ายเนื้อหนังในที่นี้เป็นสิ่งตรงข้ามกับ “ฝ่ายวิญญาณ” คือความต้องการที่มักจะโน้มไปในทางไม่ดี ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีโดยธรรมชาติ
*14:44 จูบแก้มเป็นธรรมเนียมการทักทายซึ่งเปรียบเทียบได้กับการไหว้ของคนไทย แต่ในบางครั้งจูบมือแทน
*14:55 ศาสนสภา สภานี้เป็นศาลสูงสุดของชาวยิว มีสมาชิก 70 คนซึ่งประกอบด้วยปุโรหิต อาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติ ฟาริสี และสะดูสี
imgimg

คำถาม คำถาม และ คำถาม

  • เขียนคำถามทั้งหมดที่ท่านมีจากเรื่อง ใครเป็นผู้ตั้งคำถาม และคำถามเหล่านี้ถูกตั้งเพื่อใคร
  • ท่านเคยถามคำถามเหล่านี้หรือไม่ เมื่อไร ถามใคร
  • ตอนนี้ของพระคัมภีร์ทำให้ท่านมีคำถามอะไรในใจหรือไม่ ถ้ามี คำถามเหล่านั้นคืออะไร
  • ถามคำถามนี้กับพี่เลี้ยงของท่านเกี่ยวกับพระคำในตอนนี้
พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.
11