ถูกทรยศ ถูกจับ และถูกปฏิเสธ

ลูกา 22:1-22:71

img

221เมื่อเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ*ซึ่งเรียกว่าเทศกาลปัสกาใกล้จะถึง 2บรรดามหาปุโรหิตและอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติกำลังหาทางกำจัดพระเยซูอย่างลับๆ เพราะกลัวผู้คน
3ซาตานก็เข้าไปสิงอยู่ในยูดาสอิสคาริโอทผู้เป็นหนึ่งในอัครทูตทั้งสิบสองนั้น 4ยูดาสไปหาพวกมหาปุโรหิตและพวกนายทหารประจำพระวิหาร เพื่อปรึกษาดูว่าเขาจะมอบตัวพระองค์ให้แก่พวกเขาได้อย่างไร 5เขาทั้งหลายยินดีและตกลงให้สินจ้าง 6ยูดาสยินยอม และรอโอกาสที่จะทรยศแล้วมอบตัวพระเยซูให้แก่พวกเขาเมื่อไม่มีผู้คน
7เมื่อถึงเทศกาลขนมปังไร้เชื้อซึ่งมีการสังเวยลูกแกะปัสกา 8พระเยซูให้เปโตรและยอห์นไปโดยกล่าวว่า

พระเยซู

จงไปเตรียมปัสกาให้พวกเรารับประทานกันเถิด

9เขาทั้งสองถามว่า

เปโตร&ยอห์นที่เป็นสาวก

พระองค์ประสงค์จะให้พวกเราเตรียมไว้ที่ไหน

10พระองค์ตอบว่า

พระเยซู

ขณะที่เจ้าเข้าไปในตัวเมือง จะมีชายคนหนึ่งแบกโถน้ำมาพบเจ้า ถ้าเขาเข้าไปบ้านใดก็จงตามไปบ้านนั้น 11จงพูดกับเจ้าของบ้านว่า ‘อาจารย์ถามว่า ห้องรับรองที่เราจะรับประทานปัสกากับเหล่าสาวกของเราอยู่ที่ไหน’ 12เขาจะชี้ให้เจ้าเห็นห้องใหญ่ชั้นบนที่ตกแต่งไว้แล้ว จงเตรียมปัสกาที่นั่น

13เขาทั้งสองก็ไปและพบตามสิ่งที่พระองค์ได้บอกพวกเขาไว้ เขาจึงเตรียมปัสกากัน
14เมื่อถึงเวลา พระเยซูและอัครทูตของพระองค์ก็เอนกายลงรับประทาน 15และพระองค์กล่าวกับพวกเขาว่า

พระเยซู

เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะรับประทานปัสกาครั้งนี้กับเจ้า ก่อนที่เราจะทนทุกข์ทรมาน 16เราขอบอกเจ้าว่า เราจะไม่รับประทานปัสกาอีกจนกว่าความหมายของปัสกาจะบรรลุผลในอาณาจักรของพระเจ้า

17พระองค์หยิบถ้วย กล่าวขอบคุณพระเจ้าและกล่าวต่อไปว่า

พระเยซู

จงเอาถ้วยนี้ไปแบ่งกันดื่ม 18เราขอบอกเจ้าว่า เราจะไม่ดื่มน้ำจากผลของเถาองุ่นอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมาถึง

19ครั้นพระองค์หยิบขนมปังและกล่าวขอบคุณพระเจ้าแล้ว ก็บิเป็นชิ้น ยื่นให้แก่เหล่าสาวก พลางกล่าวว่า

พระเยซู

นี่เป็นกายของเราซึ่งมอบไว้เพื่อพวกเจ้า จงปฏิบัติเช่นนี้เพื่อระลึกถึงเรา

20ในทำนองเดียวกัน หลังจากอาหารเย็นนั้นพระองค์หยิบถ้วยขึ้นพลางกล่าวว่า

พระเยซู

ถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ในโลหิตของเราซึ่งได้หลั่งเพื่อพวกเจ้า 21แต่ดูเถิด มือของคนที่กำลังจะทรยศเราอยู่ด้วยกันกับมือของเราบนโต๊ะ 22เพราะว่าบุตรมนุษย์ก้าวไปสู่ทางที่ได้กำหนดไว้แล้ว วิบัติจะเกิดกับคนที่ทรยศท่าน

23เขาทั้งหลายก็เริ่มถามกันและกันว่าคนใดในพวกเขาเป็นคนที่จะกระทำการนี้
24เหล่าสาวกได้ถกเถียงกันว่าคนใดในพวกเขาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด 25พระเยซูกล่าวว่า

พระเยซู

เหล่ากษัตริย์ของบรรดาคนนอกมีสิทธิอำนาจในการปกครองเหนือผู้คน และพวกที่แสดงอำนาจนั้นเรียกตนว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ 26แต่ว่าเจ้าไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพวกเจ้าควรเป็นอย่างผู้ที่เยาว์ที่สุด และเป็นผู้ที่ปกครองที่มีน้ำใจรับใช้ 27ใครจะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่ากัน ผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือผู้ที่รับใช้ มิใช่ผู้ที่เอนกายลงรับประทานหรือ แต่ว่าเราอยู่ในพวกเจ้าที่เป็นอย่างผู้รับใช้
28เจ้าเป็นพวกที่ยืนเคียงข้างเราเวลาที่เราเผชิญความลำบาก 29เรามอบหมายอาณาจักรให้แก่เจ้าดังที่พระบิดาของเราได้มอบหมายให้แก่เรา 30เพื่อว่าเจ้าจะได้กินและดื่มที่โต๊ะในอาณาจักรของเรา และนั่งบนบัลลังก์ตัดสินความ 12 เผ่าของอิสราเอล
31ซีโมน ซีโมนเอ๋ย ซาตานได้เรียกร้องที่จะฝัดร่อนพวกเจ้าเหมือนฝัดข้าวสาลี 32แต่เราได้อธิษฐานให้เจ้า เพื่อว่าความเชื่อจะได้คงอยู่ และเมื่อเจ้ากลับมาแล้ว ก็จงให้กำลังใจแก่พวกพี่น้องเถิด

33เปโตรตอบว่า

ซีโมนเปโตร

พระองค์ท่าน ข้าพเจ้าพร้อมที่จะไปทุกแห่งกับพระองค์ไม่ว่าที่คุมขังหรือความตายก็ตาม

34พระเยซูตอบว่า

พระเยซู

เปโตร เราขอบอกเจ้าว่า ก่อนไก่จะขันในวันนี้ เจ้าจะปฏิเสธ 3 ครั้งว่าเจ้าไม่รู้จักเรา

35แล้วพระเยซูถามพวกเขาว่า

พระเยซู

เวลาที่เราส่งเจ้าออกไปโดยไม่มีถุงเงิน ย่าม หรือรองเท้านั้น เจ้าขัดสนอะไรบ้างหรือเปล่า

เขาตอบว่า

บรรดาสาวกของพระเยซู

เปล่าเลย

36พระองค์กล่าวกับสาวกว่า

พระเยซู

แต่เวลานี้ถ้าเจ้ามีถุงเงินก็เอาไปด้วย ย่ามก็เช่นกัน และถ้าเจ้าไม่มีดาบก็จงขายเสื้อตัวนอกเพื่อเอาไปซื้อดาบ 37มีบันทึกไว้ว่า ‘พระองค์ถูกนับอยู่ในพวกคนนอกกฎหมาย’* และเราขอบอกเจ้าว่าสิ่งที่กล่าวไว้จะต้องเป็นไปตามนั้น ใช่แล้ว สิ่งใดที่ได้มีบันทึกไว้เกี่ยวกับเรานั้นกำลังจะสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์

38พวกสาวกพูดว่า

บรรดาสาวกของพระเยซู

พระองค์ท่าน นี่แน่ะมีดาบ 2 เล่ม

พระองค์ตอบว่า

พระเยซู

นั่นก็พอแล้ว

39พระเยซูไปยังภูเขามะกอกตามเคย เหล่าสาวกก็ติดตามพระองค์ไปด้วย 40เมื่อถึงที่นั่นแล้ว พระองค์กล่าวกับเขาทั้งหลายว่า

พระเยซู

จงอธิษฐานขอว่า เจ้าจะพ้นจากสิ่งยั่วยุ

41พระองค์เดินเลยพวกเขาไปได้ไกลประมาณขว้างก้อนหินตก และคุกเข่าลงอธิษฐาน

พระเยซู

42พระบิดา ถ้าพระองค์ประสงค์ ก็ขอให้เอาถ้วยนี้ไปจากข้าพเจ้าเถิด ถึงกระนั้น ขออย่าได้เป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ขอให้เป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์เถิด

43ทูตสวรรค์องค์หนึ่งจากสวรรค์มาปรากฏแก่พระองค์ และช่วยให้มีกำลังใจดีขึ้น 44พระเยซูปวดร้าวทุกข์ใจยิ่งนัก พระองค์จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานมากยิ่งขึ้น เหงื่อของพระองค์เป็นดุจโลหิตหยาดหยดลงดิน 45เมื่อพระเยซูลุกขึ้นหลังจากที่ได้อธิษฐาน พระองค์ก็เดินมาหาเหล่าสาวก และพบว่าพวกเขากำลังนอนหลับกันด้วยความเศร้า 46พระองค์ถามว่า

พระเยซู

ทำไมพวกเจ้าจึงนอนหลับกัน ลุกขึ้นและอธิษฐานเถิดว่าพวกเจ้าจะไม่ตกอยู่ในสิ่งยั่วยุ

47พระองค์ยังกล่าวไม่ทันขาดคำ ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินมา และยูดาสหนึ่งในสาวกทั้งสิบสองก็กำลังเดินนำหน้ามา เขาเข้ามาใกล้เพื่อจูบแก้มพระองค์ 48พระเยซูถามเขาว่า

พระเยซู

ยูดาสเอ๋ย เจ้ากำลังทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจูบแก้มหรือ

49เมื่อพวกที่อยู่ด้วยกันกับพระเยซูเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงพูดขึ้นว่า

สาวกของพระเยซูสิบคน

พระองค์ท่าน จะให้พวกเราเอาดาบฟันพวกเขาดีไหม

50คนหนึ่งในพวกเขาก็ฟันหูขวาของผู้รับใช้หัวหน้ามหาปุโรหิตขาด 51แต่พระเยซูตอบว่า

พระเยซู

พอเสียทีเถิด

พระองค์แตะหูของชายคนนั้น แล้วรักษาให้หาย 52แล้วพระเยซูกล่าวกับพวกมหาปุโรหิต นายทหารประจำพระวิหาร และพวกผู้ใหญ่ ซึ่งมาจับกุมพระองค์ว่า

พระเยซู

พวกท่านเอาดาบและไม้ตะบองแล้วพากันมาจับกุมเรา เหมือนกับว่าเราเป็นโจรอย่างนั้นหรือ 53ทุกวันเราเคยอยู่กับท่านในบริเวณพระวิหาร ท่านก็ไม่ได้จับกุมเรา แต่นี่เป็นเวลาของท่านเมื่อความมืดครอบครอง

54เขาทั้งหลายจับกุมพระองค์เพื่อนำไปยังบ้านของหัวหน้ามหาปุโรหิต เปโตรก็ได้ติดตามไปอยู่ห่างๆ 55แต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ก่อไฟที่กลางลานบ้านและนั่งลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็นั่งกับพวกเขา 56สาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ที่นั่น เธอก็อาศัยแสงไฟมองดูเขาอย่างใกล้ชิดและพูดว่า

ทาสรับใช้หญิง

ชายคนนี้อยู่ด้วยกันกับเยซู

57แต่เขาปฏิเสธว่า

ซีโมนเปโตร

หญิงเอ๋ย เราไม่รู้จักท่าน

58ไม่นานหลังจากนั้น อีกคนก็เห็นเขาจึงพูดว่า

คนที่อยู่ที่การทดลอง

ท่านเป็นคนหนึ่งในพวกเขาด้วย

เปโตรตอบว่า

ซีโมนเปโตร

ท่านเอ๋ย ไม่ใช่เรา

59ประมาณ 1 ชั่วโมงต่อมา อีกคนยืนยันว่า

คนที่อยู่ที่การทดลอง

แน่แล้ว ชายคนนี้อยู่ด้วยกันกับเยซู ด้วยว่าเขาเป็นชาวกาลิลี

60เปโตรตอบว่า

ซีโมนเปโตร

ท่านเอ๋ย เราไม่รู้ว่าท่านพูดเรื่องอะไร

ขณะที่เขากำลังพูดอยู่ไก่ก็ขัน 61พระเยซูเจ้าหันและมองตรงไปยังเปโตร แล้วเปโตรก็นึกถึงคำซึ่งพระเยซูเจ้าได้กล่าวไว้กับเขาว่า

พระเยซู

ก่อนที่ไก่จะขันในวันนี้ เจ้าจะปฏิเสธ 3 ครั้งว่าเจ้าไม่รู้จักเรา

62เปโตรจึงออกไปข้างนอกแล้วร้องไห้ด้วยความปวดร้าวใจยิ่งนัก
63ฝ่ายคนที่คุมพระเยซูได้เริ่มเยาะเย้ยและโบยตีพระองค์ 64เขาเหล่านั้นเอาผ้าปิดตาพระองค์และถามว่า

เจ้าหน้าที่ของมหาปุโรหิต

จงพยากรณ์ซิว่าใครเป็นคนตบตีท่าน

65และพวกเขาได้กล่าววาจาดูหมิ่นต่างๆ นานา
66ครั้นรุ่งเช้าคณะผู้ใหญ่ของประชาชน รวมทั้งพวกมหาปุโรหิตและอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติได้ประชุมร่วมกันขณะที่พระเยซูถูกนำไปยืน ณ เบื้องหน้าศาสนสภา* 67เขาพูดว่า

ศาสนสภา

ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ ก็จงบอกพวกเราเถิด

พระเยซูตอบว่า

พระเยซู

ถ้าเราบอกท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อเรา 68และถ้าเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบเรา 69แต่ว่าตั้งแต่นี้ไปบุตรมนุษย์จะนั่งอยู่ทางขวามือของพระเจ้าผู้มีอานุภาพ

70เขาทั้งปวงถามกันว่า

ศาสนสภา

ถ้าเช่นนั้นท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือ

พระองค์ตอบว่า

พระเยซู

ท่านพูดถูกต้องแล้วที่ว่าเราเป็น

71แล้วเขาทั้งหลายพูดว่า

ศาสนสภา

ทำไมเราจะต้องมีคำยืนยันต่อไปอีก พวกเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว


*22:1 ฉบับอพยพ บทที่ 12
*22:37 ฉบับอิสยาห์ 53:12
*22:66 ศาสนสภา สภานี้เป็นศาลสูงสุดของชาวยิว มีสมาชิก 70 คนซึ่งประกอบด้วยปุโรหิต อาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติ ฟาริสี และสะดูสี
imgimg

ทำตามตัวอย่างของพระเจ้า

  • จากเรื่องที่อ่าน มีสิ่งที่ท่านควรปฏิบัติตามหรือไม่ ถ้ามี อะไร
  • ท่านต้องตัดสินใจทำอะไรเพื่อที่จะปฏิบัติตามสื่งนี้
  • จากเรื่องที่ท่าน มีสิ่งที่ท่านต้องกลับใจหรือไม่ ถ้ามี อะไร
  • ท่านต้องตัดสินใจทำอะไรเพื่อที่จะปฏิบัติตามสื่งนี้
พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.
11