บทนำสู่ฟีเลโมน

ให้คืนดีกัน!

ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการให้อภัย

อ่านฟีเลโมนอย่างไร

การให้อภัยนั้นบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเหลือเกิน ซี.เอส. ลูอีส ได้พูดไว้ว่า “ทุกๆ คนมักจะพูดว่าการให้อภัยนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม จนกระทั่งเขาคนนั้นมีบางสิ่งที่เขาจะต้องให้อภัย”  บางคนต้องกลืนเอาความเจ็บปวดของการที่คนอื่นทำให้เขาเจ็บปวดไว้ ฟีเลโมนเป็นจดหมายที่ได้แสดงให้เห็นถึงราคาที่จะต้องจ่ายเมื่อถูกขอที่จะให้อภัยแก่ผู้อื่น 
ผ่านทางพันธกิจของเปาโล โอเนสิมัสได้รับเชื่อในพระเยซูในขณะที่เขานั้นได้หลบหนีจากการเป็นทาส ในสมัยนั้น ทาสที่หนีไป ถ้าถูกจับได้ เขาจะต้องได้รับโทษอย่างหนักและบางครั้งถึงกับต้องตายก็มี ฟีเลโมนเป็นเจ้านายของโอเนสิมัส ซึ่งเขาก็เป็นคริสเตียนและเป็นเพื่อนสนิทของเปาโล เปาโลได้ส่งโอเนสิมัสกลับไปหาฟีเลโมนกับจดหมายฉบับนี้เพื่อที่ความสัมพันธ์ที่แตกหักของพวกเขานั้นจะได้รับการฟื้นฟู เพราะว่าในตอนนี้พวกเขาได้เป็นพี่น้องในพระคริสต์แล้ว
จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่สั้นที่สุดที่เปาโลได้เคยเขียนมา และเป็นหนึ่งในจดหมายที่สำคัญที่สุดที่ได้บรรยายให้เห็นถึงพระคุณและการให้อภัยในพระคัมภีร์ไบเบิ้ล ความกังวลอย่างมากของเปาโลเกี่ยวกับการคืนดีนี้ได้เรียกให้เราที่จะนำเอาหลักการของความรักและความเมตตากรุณามาปฏิบัติใช้ในความสัมพันธ์ของเรา ในขณะที่เรานั้นก็ต้องการพระคุณและการให้อภัยจากพระเจ้า มันก็เป็นเหมือนการประกาศเชิญชวนของการชำระที่มีไว้ให้กับเราทุกคนผ่านทางพระเยซู ผู้ที่เป็นคนกลางซึ่งได้เข้ามาช่วยให้เราได้รับอิสรภาพด้วยการเสนอการให้อภัยให้กับเรา

ใครเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ และ เมื่อไหร่?

อัครทูตเปาโลได้เขียนขึ้นจากคุกในกรุงโรมประมาณปี 60-62

เขียนถึงใคร?

ฟีเลโมน คริสเตียนที่มีฐานะร่ำรวยในคริสตจักรในเมืองโคโลสี ผู้ที่ได้กลายมาเป็นผู้เชื่อผ่านทางพันธกิจของเปาโล (ข้อ 19)

ทำไมถึงเขียนจดหมายฉบับนี้?

ในขณะที่เปาโลถูกคุมขังในกรุงโรมครั้งแรก (ปี 59-62) เขาได้เจอกับโอเนสิมัส ซึ่งเขาเป็นทาสที่หลบหนีมา และได้นำให้เขามาเชื่อในพระเยซู (ข้อ 10) โอเนสิมัสอาจจะเป็นผู้เชื่อที่ดีเยี่ยมให้กับเขาแต่เปาโลเลือกที่จะส่งเขาให้กลับไปหาเจ้านายเก่าของเขาซึ่งก็คือฟีเลโมน เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อที่จะขอให้ฟีเลโมนที่จะให้อภัยกับคนที่เคยเป็นทาสของเขา

เราจะเข้าใจพระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดให้ลึกซึ้งได้อย่างไร

จดหมายของเปาโลที่เขียนถึงฟีเลโมนได้บันทึกบทสนทนาเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นตัวหนังสือของพระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูดทั้งหมดจึงเป็นสีด
พระคัมภีร์ ฉบับแปลใหม่ (NTV) ฉบับ 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 1998, 2012
โดย หน่วยงานพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

© 2018 SourceView LLC.
11