Jesus Set His Face to Jerusalem

lQk 9:51-11:54

951it kAm tQ pas, wen Du dAz wuu niu Dat hE Sqd bE tAkun up, hE intentlE set hiz fAs tQ gO tQ juuQsulum 52und sent mesunjuz bifUU hiz fAs. DA went und entud intQ u viluj Rv Du sumaritunz, sO az tQ prEpeu fUU him. 53DA didunt rusEv him, bikRz hE wRz travuliN wiD hiz fAs set tuwUUd juuQsulum. 54wen hiz disIpulz, jAmz und jRn, sUU Dis, DA sed,

jAms Du disIpul und jRn Du disIpul

lUUd, dQ yQ wRnt us tQ kumoond fIu tQ kum dWn frRm Du skI und distrY Dem, just az elIju did?

55but hE tuund und ribyQkt Dem,

jEzus

yQ dOnt nO Rv wRt kInd Rv spirit yQ oo. 56fUU Du sun Rv man didunt kum tQ distrY menz livz, but tQ sAv Dem.

DA went tQ unuDu viluj. 57az DA went Rn Du wA, u suutun man sed tQ him,

sumwun ulRN Du rOd

I wRnt tQ fRlO yQ weuevu yQ gO, lUUd.

58jEzus sed tQ him,

jEzus

Du fRksuz hav hOlz, und Du budz Rv Du skI hav nests, but Du sun Rv man haz nO plAs tQ lA hiz hed.

59hE sed tQ unuDu,

jEzus

fRlO mE!

but hE sed,

sumwun ulRN Du rOd

lUUd, ulW mE fuust tQ gO und berE mI fooDu.

60but jEzus sed tQ him,

jEzus

lEv Du ded tQ berE Deu On ded, but yQ gO und unWns gRdz kiNdum.

61unuDu UUlsO sed,

sumwun ulRN Du rOd

I wRnt tQ fRlO yQ, lUUd, but fuust ulW mE tQ sA gqd-bI tQ DOz hQ oo at mI hWs.

62but jEzus sed tQ him,

jEzus

nO wun, haviN pqt hiz hand tQ Du plW und lqkiN bak, iz fit fUU gRdz kiNdum.

101nW ooftu DEz TiNz, Du lUUd UUlsO upYntud sevuntE uDuz, und sent Dem tQ bI tQ uhed Rv him intQ evrE sitE und plAs weu hE wRz ubWt tQ kum. 2Den hE sed tQ Dem,

jEzus

Du hoovust iz indEd plentuful, but Du lAburuz oo fyQ. prA DeufUU tQ Du lUUd Rv Du hoovust, Dat hE mA send Wt lAburuz intQ hiz hoovust. 3gO yUU wAz. bihOld, I send yQ Wt az lamz umuN wqlvz. 4karE nO puus, nUU wRlut, nUU sandulz. grEt nO wun Rn Du wA. 5intQ wRtevu hWs yQ entu, fuust sA, ‘pEs bE tQ Dis hWs.’ 6if u sun Rv pEs iz Deu, yUU pEs wil rest Rn him; but if nRt, it wil rituun tQ yQ. 7rimAn in Dat sAm hWs, EtiN und driNkiN Du TiNz DA giv, fUU Du lAburu iz wuuDE Rv hiz wAjuz. dOnt gO frRm hWs tQ hWs. 8intQ wRtevu sitE yQ entu, und DA rusEv yQ, Et Du TiNz Dat oo set bifUU yQ. 9hEl Du sik hQ oo Deu, und tel Dem, ‘gRdz kiNdum haz kum niu tQ yQ.’ 10but intQ wRtevu sitE yQ entu, und DA dOnt rusEv yQ, gO Wt intQ its strEts und sA, 11‘Evun Du dust frRm yUU sitE Dat kliNz tQ us, wE wIp Rf ugenst yQ. nevuDules nO Dis, Dat gRdz kiNdum haz kum niu tQ yQ.’ 12I tel yQ, it wil bE mUU tRluuubul in Dat dA fUU sUUdum Dan fUU Dat sitE.13wO tQ yQ, cUUrusin wO tQ yQ, beTsidu fUU if Du mItE wuuks had bEn dun in tIr und sIdun wic wuu dun in yQ, DA wqd hav ripentid lRN ugO, sitiN in sakklRT und aSuz. 14but it wil bE mUU tRluuubul fUU tIr und sIdun in Du jujmunt Dan fUU yQ. 15yQ, kupuunEum, hQ oo igzUUltid tQ hevun, wil bE brRt dWn tQ hAdEz. 16hQevu lisunz tQ yQ lisunz tQ mE, und hQevu rijekts yQ rijekts mE. hQevu rijekts mE rijekts him hQ sent mE.

17Du sevuntE rituund wiD jY, sAiN,

sevuntEtQ disIpulz

lUUd, Evun Du dEmunz oo {{subjekt, subjikt}} tQ us in yUU nAm!

18hE sed tQ Dem,

jEzus

I sUU sAtun haviN fRlun lIk lItniN frRm hevun. 19bihOld, I giv yQ uTUUutE tQ tred Rn suupunts und skUUpEunz, und Ovu UUl Du pWu Rv Du enumE. nuTiN wil in enE wA huut yQ. 20nevuDules, dOnt rijYs in Dis, Dat Du spiuits oo {{subjekt, subjikt}} tQ yQ, but rijYs Dat yUU nAmz oo ritun in hevun.

21in Dat sAm Wu jEzus rijYst in Du hOlE spirit, und sed,

jEzus

I TaNk yQ, O fooDu, lUUd Rv hevun und uuT, Dat yQ hav hidun DEz TiNz frRm Du wIz und undustandiN, und rivEld Dem tQ litul cildrun. yes, fooDu, fUU sO it wRz wel-plEziN in yUU sIt.

22tuuniN tQ Du disIpulz, hE sed,

jEzus

UUl TiNz hav bEn dilivud tQ mE bI mI fooDu. nO wun nOz hQ Du sun iz, iksept Du fooDu, und hQ Du fooDu iz, iksept Du sun, und hE tQ hQmevu Du sun dizIuz tQ rivEl him.

23tuuniN tQ Du disIpulz, hE sed prIvutlE,

jEzus

blesid oo Du Iz wic sE Du TiNz Dat yQ sE, 24fUU I tel yQ Dat menE prRfits und kiNz dizIud tQ sE Du TiNz wic yQ sE, und didunt sE Dem, und tQ hiu Du TiNz wic yQ hiu, und didunt hiu Dem.

25bihOld, u suutun lUUyu stqd up und testud him, sAiN,

u rulijus tEcu

tEcu, wRt Sal I dQ tQ inherit ituunul lIf?

26hE sed tQ him,

jEzus

wRt iz ritun in Du lR? hW dQ yQ {{red, rEd}} it?

27hE oonsud,

u rulijus tEcu

yQ Sal luv Du lUUd yUU gRd wiD UUl yUU hoot, wiD UUl yUU sOl, wiD UUl yUU streNkT, und wiD UUl yUU mInd; und yUU nAbu az yUUself.

28hE sed tQ him,

jEzus

yQ hav oonsud kuuektlE. dQ Dis, und yQ wil {{lIv, liv}}.

29but hE, dizIuuiN tQ justufI himself, askt jEzus,

u rulijus tEcu

hQ iz mI nAbu?

30jEzus oonsud,

jEzus

u suutun man wRz gOiN dWn frRm juuQsulum tQ jerikO, und hE fel umuN rRbuz, hQ bOT stript him und bEt him, und dipootid, lEviN him haf ded. 31bI cans u suutun prEst wRz gOiN dWn Dat wA. wen hE sUU him, hE past bI Rn Du uDu sId. 32in Du sAm wA u lEvIt UUlsO, wen hE kAm tQ Du plAs, und sUU him, past bI Rn Du uDu sId. 33but u suutun sumaritunz, az hE travuld, kAm weu hE wRz. wen hE sUU him, hE wRz mQvd wiD kumpaSun, 34kAm tQ him, und bWnd up hiz wQndz, pUUiN Rn Yl und wIn. hE set him Rn hiz On anumul, brRt him tQ an in, und tqk keu Rv him. 35Rn Du nekst dA, wen hE dipootid, hE tqk Wt tQ dinarE, gAv Dem tQ Du hOst, und sed tQ him, ‘tAk keu Rv him. wRtevu yQ spend biRnd Dat, I wil rEpA yQ wen I rituun.’ 36nW wic Rv DEz TrE dQ yQ TiNk sEmd tQ bE u nAbu tQ him hQ fel umuN Du rRbuz?

37hE sed,

u rulijus lEdu

hE hQ SOd muusE Rn him.

Den jEzus sed tQ him,

jEzus

gO und dQ lIkwIz.

38az DA went Rn Deu wA, hE entud intQ u suutun viluj, und u suutun wqmun nAmd mooTu rusEvd him intQ huu hWs. 39SE had u sistu kUUld meurE, hQ UUlsO sat at jEzus fEt, und huud hiz wuud. 40but mooTu wRz distraktud wiD muc suuviN, und SE kAm up tQ him, und sed,

mooTu

lUUd, dOnt yQ keu Dat mI sistu left mE tQ suuv ulOn? ask huu DeufUU tQ help mE.

41jEzus oonsud huu,

jEzus

mooTu, mooTu, yQ oo aNkSus und trubuld ubWt menE TiNz, 42but wun TiN iz nEdud. meurE haz cOzun Du gqd poot, wic wil nRt bE tAkun uwA frRm huu.

111wen hE finiSt prAiN in u suutun plAs, wun Rv hiz disIpulz sed tQ him,

wun disIpul

lUUd, tEc us tQ prA, just az jRn UUlsO tRt hiz disIpulz.

2hE sed tQ Dem,

jEzus

wen yQ prA, sA,‘Wu fooDu in hevun,mA yUU nAm bE kept hOlE.mA yUU kiNdum kum.mA yUU wil bE dun Rn uuT, az it iz in hevun.3giv us dA bI dA Wu dAlE bred.4fugiv us Wu sinz,fUU wE Wuselvz UUlsO fugiv evrEwun hQ iz indetud tQ us.briN us nRt intQ temtASun,but dilivu us frRm Du Evul wun.’

5hE sed tQ Dem,

jEzus

wic Rv yQ, if yQ gO tQ u frend at midnIt, und tel him, ‘frend, lend mE TrE lOvz Rv bred, 6fUU u frend Rv mIn haz kum tQ mE frRm u juunE, und I hav nuTiN tQ set bifUU him,’ 7und hE frRm wiDin wil oonsu und sA, ‘dOnt bRDu mE. Du dUU iz nW Sut, und mI cildrun oo wiD mE in bed. I kant get up und giv it tQ yQ’? 8I tel yQ, RlDO hE wil nRt rIz und giv it tQ him bikRz hE iz hiz frend, yet bikRz Rv hiz pusistuns, hE wil get up und giv him az menE az hE nEdz.9I tel yQ, kEp askiN, und it wil bE givun yQ. kEp sEkiN, und yQ wil fInd. kEp nRkiN, und it wil bE Opund tQ yQ. 10fUU evrEwun hQ asks rusEvz. hE hQ sEks fIndz. tQ him hQ nRks it wil bE Opund.11wic Rv yQ fooDuz, if yUU sun asks fUU bred, wil giv him u stOn? UU if hE asks fUU u fiS, hE wOnt giv him u snAk insted Rv u fiS, wil hE? 12UU if hE asks fUU an eg, hE wOnt giv him u skUUpEun, wil hE? 13if yQ Den, bEiN Evul, nO hW tQ giv gqd gifts tQ yUU cildrun, hW muc mUU wil yUU hevunlE fooDu giv Du hOlE spirit tQ DOz hQ ask him?

14hE wRz kastiN Wt u dEmun, und it wRz myQt. wen Du dEmun had gRn Wt, Du myQt man spOk; und Du multutyQdz moovuld. 15but sum Rv Dem sed,

Du krWd

hE kasts Wt dEmunz bI bEelzubl, Du prins Rv Du dEmunz.

16uDuz, testiN him, sUUt frRm him u sIn frRm hevun. 17but hE, nOiN Deu TRts, sed tQ Dem,

jEzus

evrE kiNdum divIdud ugenst itself iz brRt tQ desulASun. u hWs divIdud ugenst itself fRlz. 18if sAtun UUlsO iz divIdud ugenst himself, hW wil hiz kiNdum stand? fUU yQ sA Dat I kast Wt dEmunz bI bEelzubl. 19but if I kast Wt dEmunz bI bEelzubl, bI hQm dQ yUU cildrun kast Dem Wt? DeufUU DA wil bE yUU jujiz. 20but if I bI gRdz fiNgu kast Wt dEmunz, Den gRdz kiNdum haz kum tQ yQ.21wen Du strRN man, fqlE oomd, goodz hiz On dweliN, hiz gqdz oo sAf. 22but wen sumwun strRNgu utaks him und Ovukumz him, hE tAks frRm him hiz hOl oomu in wic hE trustid, und divIdz hiz plundu.23hE Dat iz nRt wiD mE iz ugenst mE. hE hQ duzunt gaDu wiD mE skatuz. 24Du unklEn spirit, wen hE haz gRn Wt Rv Du man, pasuz TrQ drI plAsuz, sEkiN rest, und fIndiN nun, hE sez, ‘I wil tuun bak tQ mI hWs frRm wic I kAm Wt.’ 25wen hE rituunz, hE fIndz it swept und pqt in UUdu. 26Den hE gOz, und tAks sevun uDu spiuits mUU Evul Dan himself, und DA entu in und dwel Deu. Du last stAt Rv Dat man bikumz wuus Dan Du fuust.

27it kAm tQ pas, az hE sed DEz TiNz, u suutun wqmun Wt Rv Du multityQd liftud up huu vYs, und sed tQ him,

u wqmun in Du krWd

blesid iz Du wQm Dat bUU yQ, und Du brests wic nuust yQ!

28but hE sed,

jEzus

Rn Du kRntruuE, blesid oo DOz hQ hiu Du wuud Rv gRd, und kEp it.

29wen Du multutyQdz wuu gaDuuiN tugeDu tQ him, hE bigan tQ sA,

jEzus

Dis iz an Evul jenurASun. it sEks ooftu u sIn. nO sIn wil bE givun tQ it but Du sIn Rv jOnu, Du prRfit. 30fUU Evun az jOnu bikAm u sIn tQ Du ninivIts, sO Du sun Rv man wil UUlsO bE tQ Dis jenurASun. 31Du kwEn Rv Du sWT wil rIz up in Du jujmunt wiD Du men Rv Dis jenurASun, und wil kundem Dem: fUU SE kAm frRm Du endz Rv Du uuT tQ hiu Du wizdum Rv sUUlumun; und bihOld, wun grAtu Dan sUUlumun iz hiu. 32Du men Rv ninuvu wil stand up in Du jujmunt wiD Dis jenurASun, und wil kundem it: fUU DA ripentid at Du prEciN Rv jOnu, und bihOld, wun grAtu Dan jOnu iz hiu.33nO wun, wen hE haz lit u lamp, pqts it in u selu UU undu u baskut, but Rn u stand, Dat DOz hQ kum in mA sE Du lIt. 34Du lamp Rv Du bRdE iz Du I. DeufUU wen yUU I iz gqd, yUU hOl bRdE iz UUlsO fql Rv lIt; but wen it iz Evul, yUU bRdE UUlsO iz fql Rv dooknus. 35DeufUU sE weDu Du lIt Dat iz in yQ izunt dooknus. 36if DeufUU yUU hOl bRdE iz fql Rv lIt, haviN nO poot dook, it wil bE hOlE fql Rv lIt, az wen Du lamp wiD its brIt SIniN givz yQ lIt.

37nW az hE spOk, u suutun farusE askt him tQ dIn wiD him. hE went in und sat at Du tAbul. 38wen Du farusE sUU it, hE moovuld Dat hE had nRt fuust wRSt himself bifUU dinu. 39Du lUUd sed tQ him,

jEzus

nW yQ farusEz klenz Du WtsId Rv Du kup und Rv Du platu, but yUU inwuud poot iz fql Rv ekstUUSun und wikudnus. 40yQ fQliS wunz, didunt hE hQ mAd Du WtsId mAk Du insId UUlsO? 41but giv fUU gifts tQ Du nEdE DOz TiNz wic oo wiDin, und bihOld, UUl TiNz wil bE klEn tQ yQ. 42but wO tQ yQ farusEz! fUU yQ tID mint und rQ und evrE huub, but yQ bIpas justus und gRdz luv. yQ Rt tQ hav dun DEz, und nRt tQ hav left Du uDu undun. 43wO tQ yQ farusEz! fUU yQ luv Du best sEts in Du sinugRgz, und Du grEtiNz in Du mookitplAsiz. 44wO tQ yQ, skrIbz und farusEz, hipukrits! fUU yQ oo lIk hidun grAvz, und Du men hQ wRk Ovu Dem dOnt nO it.

45wun Rv Du lUUyuz oonsud him,

u rulijus tEcu

tEcu, in sAiN Dis yQ insult us UUlsO.

46hE sed,

jEzus

wO tQ yQ lUUyuz UUlsO! fUU yQ lOd men wiD budunz Dat oo difukult tQ karE, und yQ yuselvz wOnt Evun lift wun fiNgu tQ help karE DOz budunz. 47wO tQ yQ! fUU yQ bild Du tQmz Rv Du prRfits, und yUU fooDuz kild Dem. 48sO yQ testufI und kunsent tQ Du wuuks Rv yUU fooDuz. fUU DA kild Dem, und yQ bild Deu tQmz. 49DeufUU UUlsO Du wizdum Rv gRd sed, ‘I wil send tQ Dem prRfits und upRsulz; und sum Rv Dem DA wil kil und puusukyQt, 50Dat Du blud Rv UUl Du prRfits, wic wRz Sed frRm Du fWndASun Rv Du wuuld, mA bE rEkwIud Rv Dis jenurASun; 51frRm Du blud Rv Abul tQ Du blud Rv zakuuIu, hQ periSt bitwEn Du Rltu und Du saNkcQuuE.’ yes, I tel yQ, it wil bE rEkwIud Rv Dis jenurASun. 52wO tQ yQ lUUyuz! fUU yQ tqk uwA Du kE Rv nRlij. yQ didunt entu in yuselvz, und DOz hQ wuu entuuiN in, yQ hindud.

53az hE sed DEz TiNz tQ Dem, Du skrIbz und Du farusEz bigan tQ bE terublE aNgrE, und tQ drR menE TiNz Wt Rv him; 54lIiN in wAt fUU him, und sEkiN tQ kac him in sumTiN hE mIt sA, Dat DA mIt ukyQz him.

DIGGING DEEPER

  • Note the different ways people responded to Jesus as he journeyed to Jerusalem.
  • Do you identify with one of those responses? If so, how?
  • According to Jesus, who is one's "neighbor" and what does loving them look like?
  • The disciples asked Jesus to teach them to pray. What can you learn from Jesus' response?
A provisional demo of the Uniskript WEB in the SourceView format
World English Bible (WEB)
a Public Domain Modern English translation
of the Holy Bible.

© 2018 SourceView LLC.
11