Power & Parables

lQk 13:10-15:32

1310hE wRz tEciN in wun Rv Du sinugRgz Rn Du sabuT dA. 11bihOld, Deu wRz u wqmun hQ had u spirit Rv infuumitE AtEn yiuz. SE wRz bent Ovu, und kqd in nO wA strAtun huuself up. 12wen jEzus sUU huu, hE kUUld huu, und sed tQ huu,

jEzus

wqmun, yQ oo frEd frRm yUU infuumitE.

13hE lAd hiz handz Rn huu, und imEdEutlE SE stqd up strAt und glUUufId gRd.14Du rQlu Rv Du sinugRg, bEiN indignunt bikRz jEzus had hEld Rn Du sabuT, sed tQ Du multityQd,

A SYNAGOGUE LEADER

Deu oo siks dAz in wic men Rt tQ wuuk. DeufUU kum Rn DOz dAz und bE hEld, und nRt Rn Du sabuT dA!

15DeufUU Du lUUd oonsud him,

jEzus

yQ hipukrits! duzunt Ec wun Rv yQ frE hiz Rks UU hiz dRNkE frRm Du stRl Rn Du sabuT, und {{led, lEd}} him uwA tQ wUUtu? 16Rt nRt Dis wqmun, bEiN u dUUtu Rv Abruham hQm sAtun had bWnd AtEn lRN yiuz, bE frEd frRm Dis bRndij Rn Du sabuT dA?

17az hE sed DEz TiNz, UUl hiz advuusuuEz wuu disupYntid und UUl Du multityQd rijYst fUU UUl Du glUUEus TiNz Dat wuu dun bI him.18hE sed,

jEzus

wRt iz gRdz kiNdum lIk? tQ wRt Sal I kumpeu it? 19it iz lIk u grAn Rv mustud sEd wic u man tqk und pqt in hiz On goodun. it grQ und bikAm u looj trE, und Du budz Rv Du skI {{lIv, liv}} in its brancuz.

20ugen hE sed,

jEzus

tQ wRt Sal I kumpeu gRdz kiNdum? 21it iz lIk yEst, wic u wqmun tqk und hid in TrE meJuz Rv flWu, until it wRz UUl levund.

22hE went Rn hiz wA TrQ sitEz und vilujuz, tEciN, und travuliN Rn tQ juuQsulum. 23wun sed tQ him,

sumwun ulRN Du rOd

lUUd, oo DA fyQ hQ oo sAvd?

hE sed tQ Dem, 24

jEzus

strIv tQ entu in bI Du narO dUU, fUU menE, I tel yQ, wil sEk tQ entu in und wil nRt bE Abul. 25wen wuns Du moostu Rv Du hWs haz rizun up, und haz Sut Du dUU, und yQ bigin tQ stand WtsId und tQ nRk at Du dUU, sAiN, ‘lUUd, lUUd, Opun tQ us!’ Den hE wil oonsu und tel yQ, ‘I dOnt nO yQ UU weu yQ kum frRm.’ 26Den yQ wil bigin tQ sA, ‘wE At und draNk in yUU prezuns, und yQ tRt in Wu strEts.’ 27hE wil sA, ‘I tel yQ, I dOnt nO weu yQ kum frRm. dipoot frRm mE, UUl yQ wuukuz Rv inikwitE.’ 28Deu wil bE wEpiN und naSiN Rv tET wen yQ sE Abruham, Izuk, jAkub, und UUl Du prRfits in gRdz kiNdum, und yuselvz bEiN TrOn WtsId. 29DA wil kum frRm Du Est, west, nUUT, und sWT, und wil sit dWn in gRdz kiNdum. 30bihOld, Deu oo sum hQ oo last hQ wil bE fuust, und Deu oo sum hQ oo fuust hQ wil bE last.

31Rn Dat sAm dA, sum farusEz kAm, sAiN tQ him,

Du farisEz

get Wt Rv hiu, und gO uwA, fUU herud wRnts tQ kil yQ.

32hE sed tQ Dem,

jEzus

gO und tel Dat fRks, ‘bihOld, I kast Wt dEmunz und puufUUm kyUUz tudA und tumooO, und Du Tud dA I kumplEt mI miSun. 33nevuDules I must gO Rn mI wA tudA und tumooO und Du nekst dA, fUU it kant bE Dat u prRfit wqd periS WtsId Rv juuQsulum.’34juuQsulum, juuQsulum, yQ hQ kilz Du prRfits und stOnz DOz hQ oo sent tQ huu! hW Rfun I wRntud tQ gaDu yUU cildrun tugeDu, lIk u hen gaDuz huu On brQd undu huu wiNz, und yQ rufyQzd! 35bihOld, yUU hWs iz left tQ yQ desulut. I tel yQ, yQ wil nRt sE mE until yQ sA, ‘blesid iz hE hQ kumz in Du nAm Rv Du lUUd!’

141wen hE went intQ Du hWs Rv wun Rv Du rQluz Rv Du farusEz Rn u sabuT tQ Et bred, DA wuu wRciN him. 2bihOld, u suutun man hQ had drRpsE wRz in frunt Rv him. 3jEzus, oonsuiN, spOk tQ Du lUUyuz und farusEz, sAiN,

jEzus

iz it lRful tQ hEl Rn Du sabuT?

4but DA wuu sIlunt.hE tqk him, und hEld him, und let him gO. 5hE oonsud Dem,

jEzus

wic Rv yQ, if yUU sun UU an Rks fel intQ u wel, wqdunt imEdEutlE pql him Wt Rn u sabuT dA?

6DA kqdunt oonsu him rugoodiN DEz TiNz.7hE spOk u parubul tQ DOz hQ wuu invItud, wen hE nOtust hW DA cOz Du best sEts, und sed tQ Dem,

jEzus

8wen yQ oo invItud bI enEwun tQ u wediN fEst, dOnt sit in Du best sEt, sins puhaps sumwun mUU Rnuuubul Dan yQ mIt bE invItud bI him, 9und hE hQ invItud bOT Rv yQ wqd kum und tel yQ, ‘mAk rQm fUU Dis puusun.’ Den yQ wqd bigin, wiD SAm, tQ tAk Du lOust plAs. 10but wen yQ oo invItud, gO und sit in Du lOust plAs, sO Dat wen hE hQ invItud yQ kumz, hE mA tel yQ, ‘frend, mQv up hIu.’ Den yQ wil bE Rnud in Du prezuns Rv UUl hQ sit at Du tAbul wiD yQ. 11fUU evrEwun hQ igzRlts himself wil bE humbuld, und hQevu humbulz himself wil bE igzUUltid.

12hE UUlsO sed tQ Du wun hQ had invItud him,

jEzus

wen yQ mAk u dinu UU u supu, dOnt kUUl yUU frendz, nUU yUU bruDuz, nUU yUU kinNsmun, nUU ric nAbuz, UU puhaps DA mIt UUlsO rituun Du fAvu, und pA yQ bak. 13but wen yQ mAk u fEst, ask Du pUU, Du mAmd, Du lAm, UU Du blInd; 14und yQ wil bE blesid, bikRz DA dOnt hav Du rEsUUsiz tQ rEpA yQ. fUU yQ wil bE rEpAd in Du rezuuekSun Rv Du rIcus.

15wen wun Rv DOz hQ sat at Du tAbul wiD him huud DEz TiNz, hE sed tQ him,

u dinu gest

blesid iz hE hQ wil fEst in gRdz kiNdum!

16but hE sed tQ him,

jEzus

u suutun man mAd u grAt supu, und hE invItud menE pEpul. 17hE sent Wt hiz suuvunt at supu tIm tQ tel DOz hQ wuu invItud, ‘kum, fUU evrETiN iz redE nW.’ 18DA UUl az wun bigan tQ mAk ikskyQsiz.Du fuust sed tQ him, ‘I hav bRt u fEld, und I must gO und sE it. plEz hav mE ikskyQzd.’19unuDu sed, ‘I hav bRt fIv yOk Rv Rksun, und I must gO trI Dem Wt. plEz hav mE ikskyQzd.’20unuDu sed, ‘I hav marEd u wIf, und DeufUU I kant kum.’21Dat suuvunt kAm, und tOld hiz lUUd DEz TiNz. Den Du moostu Rv Du hWs, bEiN aNgrE, sed tQ hiz suuvunt, ‘gO Wt kwiklE intQ Du strEts und lAnz Rv Du sitE, und briN in Du pUU, mAmd, blInd, und lAm.’22Du suuvunt sed, ‘lUUd, it iz dun az yQ kumoondud, und Deu iz stil rQm.’23Du lUUd sed tQ Du suuvunt, ‘gO Wt intQ Du hIwAz und hejiz, und kumpel Dem tQ kum in, Dat mI hWs mA bE fild. 24fUU I tel yQ Dat nun Rv DOz men hQ wuu invItud wil tAst Rv mI supu.’

25nW grAt multutyQdz wuu gOiN wiD him. hE tuund und sed tQ Dem,

jEzus

26if enEwun kumz tQ mE, und duzunt disrigood hiz On fooDu, muDu, wIf, cildrun, bruDuz, und sistuz, yes, und hiz On lIf UUlsO, hE kant bE mI disIpul. 27hQevu duzunt beu hiz On krRs, und kum ooftu mE, kant bE mI disIpul. 28fUU wic Rv yQ, dizIuuiN tQ bild u tWu, duzunt fuust sit dWn und kWnt Du kRst, tQ sE if hE haz inuf tQ kumplEt it? 29UU puhaps, wen hE haz lAd u fWndASun, und iz nRt Abul tQ finiS, evrEwun hQ sEz biginz tQ mRk him, 30sAiN, ‘Dis man bigan tQ bild, und wRzunt Abul tQ finiS.’ 31UU wRt kiN, az hE gOz tQ inkWntu unuDu kiN in wUU, wil nRt sit dWn fuust und kunsidu weDu hE iz Abul wiD ten TWzund tQ mEt him hQ kumz ugenst him wiD twentE TWzund? 32UU els, wIl Du uDu iz yet u grAt wA Rf, hE sendz an envY, und asks fUU kundiSunz Rv pEs. 33sO DeufUU hQevu Rv yQ hQ duzunt rinWns UUl Dat hE haz, hE kant bE mI disIpul. 34sUUlt iz gqd, but if Du sUUlt bikumz flat und tAstlus, wiD wRt dQ yQ sEzun it? 35it iz fit nEDu fUU Du sYl nUU fUU Du munyqu pIl. it iz TrOn Wt. hE hQ haz iuz tQ hiu, let him hiu.

151nW UUl Du taks kulektuz und sinuz wuu kumiN {{klOs, klOz}} tQ him tQ hiu him. 2Du farusEz und Du skrIbz muumud, sAiN,

Du farisEz und Du rulijus lEduz

Dis man welkumz sinuz, und Ets wiD Dem.

3hE tOld Dem Dis parubul. 4

jEzus

wic Rv yQ men, if yQ had wun hundrud SEp, und lRst wun Rv Dem, wqdunt lEv Du nIntE-nIn in Du wildunus, und gO ooftu Du wun Dat wRz lRst, until hE fWnd it? 5wen hE haz fWnd it, hE karEz it Rn hiz SOlduz, rijYsiN. 6wen hE kumz hOm, hE kUUlz tugeDu hiz frendz und hiz nAbuz, sAiN tQ Dem, ‘rijYs wiD mE, fUU I hav fWnd mI SEp wic wRz lRst!’ 7I tel yQ Dat Evun sO Deu wil bE mUU jY in hevun Ovu wun sinu hQ ripents, Dan Ovu nIntE-nIn rIcus pEpul hQ nEd nO ripentuns. 8UU wRt wqmun, if SE had ten drakmu kYnz, if SE lRst wun drakmu kYn, wqdunt lIt u lamp, swEp Du hWs, und sEk dilujuntlE until SE fWnd it? 9wen SE haz fWnd it, SE kUUlz tugeDu huu frendz und nAbuz, sAiN, ‘rijYs wiD mE, fUU I hav fWnd Du drakmu wic I had lRst.’ 10Evun sO, I tel yQ, Deu iz jY in Du prezuns Rv Du Anjulz Rv gRd Ovu wun sinu ripentiN.

11hE sed,

jEzus

u suutun man had tQ sunz. 12Du yuNgu Rv Dem sed tQ hiz fooDu, ‘fooDu, giv mE mI Seu Rv yUU prRputE.’ sO hE divIdud hiz lIvlEhqd bitwEn Dem. 13nRt menE dAz ooftu, Du yuNgu sun gaDud UUl Rv Dis tugeDu und travuld intQ u foo kuntrE. Deu hE wAstud hiz prRputE wiD rIutus liviN. 14wen hE had spent UUl Rv it, Deu urOz u suviu famun in Dat kuntrE, und hE bigan tQ bE in nEd. 15hE went und jYnd himself tQ wun Rv Du situzunz Rv Dat kuntrE, und hE sent him intQ hiz fEldz tQ fEd pigz. 16hE wRntud tQ fil hiz belE wiD Du husks Dat Du pigz At, but nO wun gAv him enE. 17but wen hE kAm tQ himself hE sed, ‘hW menE hIud suuvunts Rv mI fooDuz hav bred inuf tQ speu, und Im dIiN wiD huNgu! 18I wil get up und gO tQ mI fooDu, und wil tel him, ”fooDu, I hav sind ugenst hevun, und in yUU sIt. 19I am nO mUU wuuDE tQ bE kUUld yUU sun. mAk mE az wun Rv yUU hIud suuvunts.” 20hE urOz, und kAm tQ hiz fooDu. but wIl hE wRz stil foo Rf, hiz fooDu sUU him, und wRz mQvd wiD kumpaSun, und ran, und fel Rn hiz nek, und kist him. 21Du sun sed tQ him, ‘fooDu, I hav sind ugenst hevun und in yUU sIt. I am nO lRNgu wuuDE tQ bE kUUld yUU sun.’22but Du fooDu sed tQ hiz suuvunts, ‘briN Wt Du best rOb, und pqt it Rn him. pqt u riN Rn hiz hand, und sandulz Rn hiz fEt. 23briN Du fatund kaf, kil it, und lets Et, und selubrAt; 24fUU Dis, mI sun, wRz ded, und iz ulIv ugen. hE wRz lRst, und iz fWnd.’ Den DA bigan tQ selubrAt.25nW hiz eldu sun wRz in Du fEld. az hE kAm niu tQ Du hWs, hE huud myQzik und dansiN. 26hE kUUld wun Rv Du suuvunts tQ him, und askt wRt wRz gOiN Rn. 27hE sed tQ him, ‘yUU bruDu haz kum, und yUU fooDu haz kild Du fatund kaf, bikRz hE haz rusEvd him bak sAf und helTE.’ 28but hE wRz aNgrE, und wqd nRt gO in. DeufUU hiz fooDu kAm Wt, und begd him. 29but hE oonsud hiz fooDu, ‘bihOld, DEz menE yiuz I hav suuvd yQ, und I nevu disObAd u kumoondmunt Rv yUUz, but yQ nevu gAv mE u gOt, Dat I mIt selubrAt wiD mI frendz. 30but wen Dis yUU sun kAm, hQ haz divWud yUU liviN wiD prRstutQts, yQ kild Du fatund kaf fUU him.’31hE sed tQ him, ‘sun, yQ oo RlwAz wiD mE, und UUl Dat iz mIn iz yUUz. 32but it wRz {{uprOprEut, uprOprEAt}} tQ selubrAt und bE glad, fUU Dis, yUU bruDu, wRz ded, und iz ulIv ugen. hE wRz lRst, und iz fWnd.’

OPENING THE WORD

  • What is your favorite part of this story?
  • What do you learn about God?
  • What do you learn about human beings?
  • What action are you inspired to make in light of what you have read?
A provisional demo of the Uniskript WEB in the SourceView format
World English Bible (WEB)
a Public Domain Modern English translation
of the Holy Bible.

© 2018 SourceView LLC.
11