More Power & Parables

lQk 17:11-19:27

1711az hE wRz Rn hiz wA tQ juuQsulum, hE wRz pasiN ulRN Du bUUduz Rv sumeurEu und galulE. 12az hE entud intQ u suutun viluj, ten men hQ wuu lepuz met him, hQ stqd at u distuns. 13DA liftud up Deu vYsuz, sAiN,

ten lepuz

jEzus, moostu, hav muusE Rn us!

14wen hE sUU Dem, hE sed tQ Dem,

jEzus

gO und SO yuselvz tQ Du prEsts.

az DA went, DA wuu klenzd. 15wun Rv Dem, wen hE sUU Dat hE wRz hEld, tuund bak, glUUufIiN gRd wiD u lWd vYs. 16hE fel Rn hiz fAs at jEzus fEt, giviN him TaNks; und hE wRz u sumaritunz. 17jEzus oonsud,

jEzus

wuuunt Du ten klenzd? but weu oo Du nIn? 18wuu Deu nun fWnd hQ rituund tQ giv glUUE tQ gRd, iksept Dis fUUunu?

19Den hE sed tQ him,

jEzus

get up, und gO yUU wA. yUU fAT haz hEld yQ.

20bEiN askt bI Du farusEz wen gRdz kiNdum wqd kum, hE oonsud Dem,

jEzus

gRdz kiNdum duzunt kum wiD RbzuvASun; 21nEDu wil DA sA, ‘lqk, hiu!’ UU, ‘lqk, Deu!’ fUU bihOld, gRdz kiNdum iz wiDin yQ.

22hE sed tQ Du disIpulz,

jEzus

Du dAz wil kum wen yQ wil dizIu tQ sE wun Rv Du dAz Rv Du sun Rv man, und yQ wil nRt sE it. 23DA wil tel yQ, ‘lqk, hiu!’ UU ‘lqk, Deu!’ dOnt gO uwA UU fRlO ooftu Dem, 24fUU az Du lItniN, wen it flaSiz Wt Rv wun poot undu Du skI, SInz tQ unuDu poot undu Du skI; sO wil Du sun Rv man bE in hiz dA. 25but fuust, hE must sufu menE TiNz und bE rijektid bI Dis jenurASun. 26az it wRz in Du dAz Rv nOu, Evun sO wil it bE UUlsO in Du dAz Rv Du sun Rv man. 27DA At, DA draNk, DA marEd, und DA wuu givun in marij until Du dA Dat nOu entud intQ Du Sip, und Du flud kAm und distrYd Dem UUl. 28lIkwIz, Evun az it wRz in Du dAz Rv lRt: DA At, DA draNk, DA bRt, DA sOld, DA plantud, DA bilt; 29but in Du dA Dat lRt went Wt frRm sUUdum, it rAnd fIu und sulfu frRm Du skI und distrYd Dem UUl. 30it wil bE Du sAm wA in Du dA Dat Du sun Rv man iz rivEld. 31in Dat dA, hE hQ wil bE Rn Du hWstRp und hiz gqdz in Du hWs, let him nRt gO dWn tQ tAk Dem uwA. let him hQ iz in Du fEld lIkwIz nRt tuun bak. 32rimembu lRts wIf! 33hQevu sEks tQ sAv hiz lIf lQzuz it, but hQevu lQzuz hiz lIf pruzuuvz it. 34I tel yQ, in Dat nIt Deu wil bE tQ pEpul in wun bed. wun wil bE tAkun und Du uDu wil bE left. 35Deu wil bE tQ grIndiN grAn tugeDu. wun wil bE tAkun und Du uDu wil bE left. 36*

37DA, oonsuiN, askt him,

Du disIpulz

weu, lUUd?

hE sed tQ Dem,

jEzus

weu Du bRdE iz, Deu Du vulcuz wil UUlsO bE gaDud tugeDu.

181hE UUlsO spOk u parubul tQ Dem Dat DA must RlwAz prA, und nRt giv up, 2sAiN,

jEzus

Deu wRz u juj in u suutun sitE hQ didunt fiu gRd, und didunt rispekt man. 3u widO wRz in Dat sitE, und SE Rfun kAm tQ him, sAiN, ‘difend mE frRm mI advuusuuE!’ 4hE wqdunt fUU u wIl, but ooftuwuud hE sed tQ himself, ‘DO I nEDu fiu gRd, nUU rispekt man, 5yet bikRz Dis widO bRDuz mE, I wil difend huu, UU els SE wil weu mE Wt bI huu kuntinyQul kumiN.’

6Du lUUd sed,

jEzus

lisun tQ wRt Du unrIcus juj sez. 7wOnt gRd uvenj hiz cOzun wunz hQ oo krIiN Wt tQ him dA und nIt, und yet hE eksusIziz pASuns wiD Dem? 8I tel yQ Dat hE wil uvenj Dem kwiklE. nevuDules, wen Du sun Rv man kumz, wil hE fInd fAT Rn Du uuT?

9hE UUlsO spOk Dis parubul tQ suutun pEpul hQ wuu kunvinst Rv Deu On rIcusnus, und hQ dispIzd UUl uDuz.

jEzus

10tQ men went up intQ Du tempul tQ prA; wun wRz u farusE, und Du uDu wRz u taks kulektu. 11Du farusE stqd und prAd tQ himself lIk Dis: ‘gRd, I TaNk yQ Dat I am nRt lIk Du rest Rv men, ekstUUSunists, unrIcus, udultuuuz, UU Evun lIk Dis taks kulektu. 12I fast twIs u wEk. I giv tIDs Rv UUl Dat I get.’ 13but Du taks kulektu, standiN foo uwA, wqdunt Evun lift up hiz Iz tQ hevun, but bEt hiz brest, sAiN, ‘gRd, bE muusiful tQ mE, u sinu!’ 14I tel yQ, Dis man went dWn tQ hiz hWs justufId rooDu Dan Du uDu; fUU evrEwun hQ igzRlts himself wil bE humbuld, but hE hQ humbulz himself wil bE igzUUltid.

15DA wuu UUlsO briNiN Deu bAbEz tQ him, Dat hE mIt tuc Dem. but wen Du disIpulz sUU it, DA ribyQkt Dem. 16jEzus sumund Dem, sAiN,

jEzus

ulW Du litul cildrun tQ kum tQ mE, und dOnt hindu Dem, fUU gRdz kiNdum bilRNz tQ suc az DEz. 17mOst suutunlE, I tel yQ, hQevu duzunt rusEv gRdz kiNdum lIk u litul cIld, hE wil in nO wA entu intQ it.

18u suutun rQlu askt him, sAiN,

u ric yuN man

gqd tEcu, wRt Sal I dQ tQ inherit ituunul lIf?

19jEzus askt him,

jEzus

wI dQ yQ kUUl mE gqd? nO wun iz gqd, iksept wun: gRd. 20yQ nO Du kumoondmunts: ‘dOnt kumit udultuuE,’ ‘dOnt mudu,’ ‘dOnt stEl,’ ‘dOnt giv fRls testumOnE,’ ‘Rnu yUU fooDu und yUU muDu.’

21hE sed,

u ric yuN man

I hav ubzuuvd UUl DEz TiNz frRm mI yQT up.

22wen jEzus huud DEz TiNz, hE sed tQ him,

jEzus

yQ stil lak wun TiN. sel UUl Dat yQ hav, und distribyQt it tQ Du pUU. Den yQ wil hav treJu in hevun; Den kum, fRlO mE.

23but wen hE huud DEz TiNz, hE bikAm verE sad, fUU hE wRz verE ric.24jEzus, sEiN Dat hE bikAm verE sad, sed,

jEzus

hW hood it iz fUU DOz hQ hav ricuz tQ entu intQ gRdz kiNdum! 25fUU it iz EzEu fUU u kamul tQ entu in TrQ u nEdul’s I Dan fUU u ric man tQ entu intQ gRdz kiNdum.

26DOz hQ huud it sed,

Du krWd

Den hQ kan bE sAvd?

27but hE sed,

jEzus

Du TiNz wic oo impRsubul wiD men oo pRsubul wiD gRd.

28pEtu sed,

sImun pEtu

lqk, wE hav left evrETiN und fRlOd yQ.

29hE sed tQ Dem,

jEzus

mOst suutunlE I tel yQ, Deu iz nO wun hQ haz left hWs, UU wIf, UU bruDuz, UU peurunts, UU cildrun, fUU gRdz kiNdumz sAk, 30hQ wil nRt rusEv menE tImz mUU in Dis tIm, und in Du wuuld tQ kum, ituunul lIf.

31hE tqk Du twelv usId, und sed tQ Dem,

jEzus

bihOld, wE oo gOiN up tQ juuQsulum, und UUl Du TiNz Dat oo ritun TrQ Du prRfits kunsuuniN Du sun Rv man wil bE kumplEtud. 32fUU hE wil bE dilivud up tQ Du jentIlz, wil bE mRkt, trEtud SAmfulE, und spit Rn. 33DA wil skuuj und kil him. Rn Du Tud dA, hE wil rIz ugen.

34DA undustqd nun Rv DEz TiNz. Dis sAiN wRz hidun frRm Dem, und DA didunt undustand Du TiNz Dat wuu sed. 35az hE kAm niu jerikO, u suutun blInd man sat bI Du rOd, begiN. 36hiuiN u multityQd gOiN bI, hE askt wRt Dis ment. 37DA tOld him Dat jEzus Rv nazuruT wRz pasiN bI. 38hE krId Wt,

blInd bootumAus

jEzus, yQ sun Rv dAvid, hav muusE Rn mE!

39DOz hQ led Du wA ribyQkt him, Dat hE Sqd bE kwIut; but hE krId Wt UUl Du mUU,

blInd bootumAus

yQ sun Rv dAvid, hav muusE Rn mE!

40standiN stil, jEzus kumoondud him tQ bE brRt tQ him. wen hE had kum niu, hE askt him, 41

jEzus

wRt dQ yQ wRnt mE tQ dQ?

hE sed,

blInd bootumAus

lUUd, Dat I mA sE ugen.

42jEzus sed tQ him,

jEzus

rusEv yUU sIt. yUU fAT haz hEld yQ.

43imEdEutlE hE rusEvd hiz sIt und fRlOd him, glUUufIiN gRd. UUl Du pEpul, wen DA sUU it, prAzd gRd.191hE entud und wRz pasiN TrQ jerikO. 2Deu wRz u man nAmd zakEus. hE wRz u cEf taks kulektu, und hE wRz ric. 3hE wRz trIiN tQ sE hQ jEzus wRz, und kqdunt bikRz Rv Du krWd, bikRz hE wRz SUUt. 4hE ran Rn uhed, und klImd up intQ u sikumUU trE tQ sE him, fUU hE wRz gOiN tQ pas Dat wA. 5wen jEzus kAm tQ Du plAs, hE lqkt up und sUU him, und sed tQ him,

jEzus

zakEus, huuE und kum dWn, fUU tudA I must stA at yUU hWs.

6hE huuEd, kAm dWn, und rusEvd him jYfulE. 7wen DA sUU it, DA UUl muumud, sAiN,

Du krWd

hE haz gRn in tQ lRj wiD u man hQ iz u sinu.

8zakEus stqd und sed tQ Du lUUd,

zakEus

bihOld, lUUd, haf Rv mI gqdz I giv tQ Du pUU. if I hav rRNfulE igzaktid enETiN Rv enEwun, I ristUU fUU tImz az muc.

9jEzus sed tQ him,

jEzus

tudA, salvASun haz kum tQ Dis hWs, bikRz hE UUlsO iz u sun Rv Abruham. 10fUU Du sun Rv man kAm tQ sEk und tQ sAv Dat wic wRz lRst.

11az DA huud DEz TiNz, hE went Rn und tOld u parubul, bikRz hE wRz niu juuQsulum, und DA supOzd Dat gRdz kiNdum wqd bE rivEld imEdEutlE. 12hE sed DeufUU,

jEzus

u suutun nObulmun went intQ u foo kuntrE tQ rusEv fUU himself u kiNdum und tQ rituun. 13hE kUUld ten suuvunts Rv hiz und gAv Dem ten mEnu kYnz, und tOld Dem, ‘{{kundukt, kRndukt}} biznus until I kum.’ 14but hiz situzunz hAtud him, und sent an envY ooftu him, sAiN, ‘wE dOnt wRnt Dis man tQ rAn Ovu us.’15wen hE had kum bak ugen, haviN rusEvd Du kiNdum, hE kumoondud DEz suuvunts, tQ hQm hE had givun Du munE, tQ bE kUUld tQ him, Dat hE mIt nO wRt DA had gAnd bI kunduktiN biznus. 16Du fuust kAm bifUU him, sAiN, ‘lUUd, yUU mEnu haz mAd ten mUU mEnus.’17hE sed tQ him, ‘wel dun, yQ gqd suuvunt! bikRz yQ wuu fWnd fATful wiD verE litul, yQ Sal hav uTUUutE Ovu ten sitEz.’18Du sekund kAm, sAiN, ‘yUU mEnu, lUUd, haz mAd fIv mEnus.’19sO hE sed tQ him, ‘und yQ oo tQ bE Ovu fIv sitEz.’ 20unuDu kAm, sAiN, ‘lUUd, bihOld, yUU mEnu, wic I kept lAd uwA in u haNkucif, 21fUU I fiud yQ, bikRz yQ oo an igzaktiN man. yQ tAk up Dat wic yQ didunt lA dWn, und rEp Dat wic yQ didunt {{sW, sO}}.’22hE sed tQ him, ‘Wt Rv yUU On mWT I wil juj yQ, yQ {{wikud, wikt}} suuvunt! yQ nyQ Dat I am an igzaktiN man, tAkiN up Dat wic I didunt lA dWn, und rEpiN Dat wic I didunt {{sW, sO}}. 23Den wI didunt yQ dupRzit mI munE in Du baNk, und at mI kumiN, I mIt hav uund intrust Rn it?’ 24hE sed tQ DOz hQ stqd bI, ‘tAk Du mEnu uwA frRm him und giv it tQ him hQ haz Du ten mEnus.’25DA sed tQ him, ‘lUUd, hE haz ten mEnus!’ 26‘fUU I tel yQ Dat tQ evrEwun hQ haz, wil mUU bE givun; but frRm him hQ duzunt hav, Evun Dat wic hE haz wil bE tAkun uwA frRm him. 27but briN DOz enumEz Rv mIn hQ didunt wRnt mE tQ rAn Ovu Dem hiu, und kil Dem bifUU mE.’

COMMANDS & PROMISES

  • What God-given instructions do you note in this portion of Scripture?
  • Put yourself in the original setting and creatively think about what it might have been like to receive this instruction. How does this relate to you where you live and work today?
  • What God-inspired hope do you note in this portion of Scripture? How can you grow to have more of this in your own life?
  • Commit yourself to tell a friend about what this hope means for you today.
A provisional demo of the Uniskript WEB in the SourceView format
World English Bible (WEB)
a Public Domain Modern English translation
of the Holy Bible.

© 2018 SourceView LLC.
11