Tried, Crucified & Risen

lQk 23:1-24:53

231Du hOl kumpunE Rv Dem rOz up und brRt him bifUU pIlut. 2DA bigan tQ ukyQz him, sAiN,

Du jQiS kWnsul

wE fWnd Dis man puuvuutiN Du nASun, fubidiN pAiN taksuz tQ sEzu, und sAiN Dat hE himself iz krIst, u kiN.

3pIlut askt him,

pRncus pIlut

oo yQ Du kiN Rv Du jQz?

hE oonsud him,

jEzus

sO yQ sA.

4pIlut sed tQ Du cEf prEsts und Du multutyQdz,

pRncus pIlut

I fInd nO bAsus fUU u cooj ugenst Dis man.

5but DA insistud, sAiN,

Du jQiS kWnsul

hE stuz up Du pEpul, tEciN TrQWt UUl jQdEu, biginiN frRm galulE Evun tQ Dis plAs.

6but wen pIlut huud galulE menSund, hE askt if Du man wRz u galulEun. 7wen hE fWnd Wt Dat hE wRz in heruds jquusdikSun, hE sent him tQ herud, hQ wRz UUlsO in juuQsulum dyquiN DOz dAz.8nW wen herud sUU jEzus, hE wRz iksEdiNlE glad, fUU hE had wRntud tQ sE him fUU u lRN tIm, bikRz hE had huud menE TiNz ubWt him. hE hOpt tQ sE sum miuukul dun bI him. 9hE kwescund him wiD menE wuudz, but hE gAv nO oonsuz. 10Du cEf prEsts und Du skrIbz stqd, vEumuntlE ukyQziN him. 11herud wiD hiz sOljuz hyQmilEAtid him und mRkt him. dresiN him in lugJuuEus klODiN, DA sent him bak tQ pIlut. 12herud und pIlut bikAm frendz wiD Ec uDu Dat verE dA, fUU bifUU Dat DA wuu enumEz wiD Ec uDu.13pIlut kUUld tugeDu Du cEf prEsts, Du rQluz, und Du pEpul, 14und sed tQ Dem,

pRncus pIlut

yQ brRt Dis man tQ mE az wun Dat puuvuuts Du pEpul, und bihOld, haviN igzamund him bifUU yQ, I fWnd nO bAsus fUU u cooj ugenst Dis man kunsuuniN DOz TiNz Rv wic yQ ukyQz him. 15nEDu haz herud, fUU I sent yQ tQ him, und sE, nuTiN wuuDE Rv deT haz bEn dun bI him. 16I wil DeufUU castIz him und rElEs him.

17nW hE had tQ rElEs wun prizunu tQ Dem at Du fEst. 18but DA UUl krId Wt tugeDu, sAiN,

Du krWd

uwA wiD Dis man! rElEs tQ us booabus!

19wun hQ wRz TrOn intQ prizun fUU u suutun rivOlt in Du sitE, und fUU mudu.20Den pIlut spOk tQ Dem ugen, wRntiN tQ rElEs jEzus, 21but DA SWtud, sAiN,

Du krWd

krQsufI! krQsufI him!

22hE sed tQ Dem Du Tud tIm,

pRncus pIlut

wI? wRt Evul haz Dis man dun? I hav fWnd nO kaputul krIm in him. I wil DeufUU castIz him und rElEs him.

23but DA wuu uujunt wiD lWd vYsuz, askiN Dat hE mIt bE krQsufId. Deu vYsuz und Du vYsuz Rv Du cEf prEsts privAld. 24pIlut dikrEd Dat wRt DA askt fUU Sqd bE dun. 25hE rElEst him hQ had bEn TrOn intQ prizun fUU insuuekSun und mudu, fUU hQm DA askt, but hE dilivud jEzus up tQ Deu wil.26wen DA led him uwA, DA grabd wun sImun Rv sIrEn, kumiN frRm Du kuntrE, und lAd Rn him Du krRs, tQ karE it ooftu jEzus. 27u grAt multityQd Rv Du pEpul fRlOd him, inklQdiN wimin hQ UUlsO mUUnd und lumentid him. 28but jEzus, tuuniN tQ Dem, sed,

jEzus

dUUtuz Rv juuQsulum, dOnt wEp fUU mE, but wEp fUU yuselvz und fUU yUU cildrun. 29fUU bihOld, Du dAz oo kumiN in wic DA wil sA, ‘blesid oo Du barun, Du wQms Dat nevu bUU, und Du brests Dat nevu nuust.’ 30Den DA wil bigin tQ tel Du mWntunz, ‘fRl Rn us!’ und tel Du hilz, ‘kuvu us.’ 31fUU if DA dQ DEz TiNz in Du grEn trE, wRt wil bE dun in Du drI?

32Deu wuu UUlsO uDuz, tQ krimunulz, led wiD him tQ bE pqt tQ deT. 33wen DA kAm tQ Du plAs Dat iz kUUld “Du skul”, DA krQsufId him Deu wiD Du krimunulz, wun Rn Du rIt und Du uDu Rn Du left.34jEzus sed,

jEzus

fooDu, fugiv Dem, fUU DA dOnt nO wRt DA oo dQiN.

divIdiN hiz goomunts umuN Dem, DA kast lRts. 35Du pEpul stqd wRciN. Du rQluz wiD Dem UUlsO skRft at him, sAiN,

jQiS lEduz

hE sAvd uDuz. let him sAv himself, if Dis iz Du krIst Rv gRd, hiz cOzun wun!

36Du sOljuz UUlsO mRkt him, kumiN tQ him und RfuuiN him vinigu, 37und sAiN,

rOmun sOljuz

if yQ oo Du kiN Rv Du jQz, sAv yUUself!

38an inskripSun wRz UUlsO ritun Ovu him in letuz Rv grEk, latun, und hEbrQ: “Dis iz Du kiN Rv Du jQz.”39wun Rv Du krimunulz hQ wRz haNd insultid him, sAiN,

Du unripentunt TEf

if yQ oo Du krIst, sAv yUUself und us!

40but Du uDu oonsud, und rEbyQkiN him sed,

Du ripentunt TEf

dOnt yQ Evun fiu gRd, sEiN yQ oo undu Du sAm kRndumnASun? 41und wE indEd justlE, fUU wE rusEv Du dQ riwUUd fUU Wu dEdz, but Dis man haz dun nuTiN rRN.

42hE sed tQ jEzus,

Du ripentunt TEf

lUUd, rimembu mE wen yQ kum intQ yUU kiNdum.

43jEzus sed tQ him,

jEzus

uSUUudlE I tel yQ, tudA yQ wil bE wiD mE in parudIs.

44it wRz nW ubWt Du siksT Wu, und dooknus kAm Ovu Du hOl land until Du nInT Wu. 45Du sun wRz dookund, und Du vAl Rv Du tempul wRz tUUn in tQ. 46jEzus, krIiN wiD u lWd vYs, sed,

jEzus

fooDu, intQ yUU handz I kumit mI spirit!

haviN sed Dis, hE brEDd hiz last.47wen Du sentquuEun sUU wRt wRz dun, hE glUUufId gRd, sAiN,

u rOmun sentquuEun

suutunlE Dis wRz u rIcus man.

48UUl Du multutyQdz Dat kAm tugeDu tQ sE Dis, wen DA sUU Du TiNz Dat wuu dun, rituund hOm bEtiN Deu brests. 49UUl hiz ukwAntunsiz und Du wimin hQ fRlOd wiD him frRm galulE stqd at u distuns, wRciN DEz TiNz.50bihOld, u man nAmd jOsif, hQ wRz u membu Rv Du kWnsul, u gqd und rIcus man 51(hE had nRt kunsentid tQ Deu kWnsul und dEd), frRm arRmRTiu, u sitE Rv Du jQz, hQ wRz UUlsO wAtiN fUU gRdz kiNdum: 52Dis man went tQ pIlut, und askt fUU jEzus bRdE. 53hE tqk it dWn, und rapt it in u linun klRT, und lAd him in u tQm Dat wRz kut in stOn, weu nO wun had evu bEn lAd. 54it wRz Du dA Rv Du prepuuASun, und Du sabuT wRz drRiN niu. 55Du wimin, hQ had kum wiD him Wt Rv galulE, fRlOd ooftu, und sUU Du tQm, und hW hiz bRdE wRz lAd. 56DA rituund und prEpeud spIsuz und Yntmunts. Rn Du sabuT DA restud ukUUdiN tQ Du kumoondmunt.241but Rn Du fuust dA Rv Du wEk, at uulE dUUn, DA und sum uDuz kAm tQ Du tQm, briNiN Du spIsuz wic DA had prEpeud. 2DA fWnd Du stOn rOld uwA frRm Du tQm. 3DA entud in, und didunt fInd Du lUUd jEzus bRdE. 4wIl DA wuu grAtlE puplekst ubWt Dis, bihOld, tQ men stqd bI Dem in dazuliN klODiN. 5bikumiN terufId, DA {{bWd, bOd}} Deu fAsuz dWn tQ Du uuT.DA sed tQ Dem,

tQ Anjulz

wI dQ yQ sEk Du liviN umuN Du ded? 6hE izunt hiu, but iz rizun. rimembu wRt hE tOld yQ wen hE wRz stil in galulE, 7sAiN Dat Du sun Rv man must bE dilivud up intQ Du handz Rv sinful men und bE krQsufId, und Du Tud dA rIz ugen?

8DA rimembud hiz wuudz, 9rituund frRm Du tQm, und tOld UUl DEz TiNz tQ Du ilevun und tQ UUl Du rest. 10nW DA wuu meurE magdulEn, jOanu, und meurE Du muDu Rv jAmz. Du uDu wimin wiD Dem tOld DEz TiNz tQ Du upRsulz. 11DEz wuudz sEmd tQ Dem tQ bE nRnsens, und DA didunt bilEv Dem. 12but pEtu gRt up und ran tQ Du tQm. stQpiN und lqkiN in, hE sUU Du strips Rv linun lIiN bI Demselvz, und hE dipootid tQ hiz hOm, wunduuiN wRt had hapund.13bihOld, tQ Rv Dem wuu gOiN Dat verE dA tQ u viluj nAmd emWs, wic wRz sikstE stAdEu frRm juuQsulum. 14DA tUUkt wiD Ec uDu ubWt UUl Rv DEz TiNz wic had hapund. 15wIl DA tUUkt und kwescund tugeDu, jEzus himself kAm niu, und went wiD Dem. 16but Deu Iz wuu kept frRm rekugnIziN him. 17hE sed tQ Dem,

jEzus

wRt oo yQ tRkiN ubWt az yQ wRk, und oo sad?

18wun Rv Dem, nAmd klEupus, oonsud him,

klEOpas

oo yQ Du OnlE strAnju in juuQsulum hQ duzunt nO Du TiNz wic hav hapund Deu in DEz dAz?

19hE sed tQ Dem,

jEzus

wRt TiNz?

DA sed tQ him,

klEOpas und klEOpasiz kumpanyun

Du TiNz kunsuuniN jEzus, Du nazurEn, hQ wRz u prRfit mItE in dEd und wuud bifUU gRd und UUl Du pEpul; 20und hW Du cEf prEsts und Wu rQluz dilivud him up tQ bE kundemd tQ deT, und krQsufId him. 21but wE wuu hOpiN Dat it wRz hE hQ wqd ridEm izrAul. yes, und bisIdz UUl Dis, it iz nW Du Tud dA sins DEz TiNz hapund. 22UUlsO, suutun wimin Rv Wu kumpunE umAzd us, haviN uuIvd uulE at Du tQm; 23und wen DA didunt fInd hiz bRdE, DA kAm sAiN Dat DA had UUlsO sEn u viJun Rv Anjulz, hQ sed Dat hE wRz ulIv. 24sum Rv us went tQ Du tQm, und fWnd it just lIk Du wimin had sed, but DA didunt sE him.

25hE sed tQ Dem,

jEzus

fQliS men, und slO Rv hoot tQ bilEv in UUl Dat Du prRfits hav spOkun! 26didunt Du krIst hav tQ sufu DEz TiNz und tQ entu intQ hiz glUUE?

27biginiN frRm mOzus und frRm UUl Du prRfits, hE iksplAnd tQ Dem in UUl Du skripcuz Du TiNz kunsuuniN himself. 28DA kAm niu tQ Du viluj weu DA wuu gOiN, und hE aktud lIk hE wqd gO fuuDu.29DA uujd him, sAiN,

klEOpas und klEOpasiz kumpanyun

stA wiD us, fUU it iz RlmOst {{EvniN, yviniN}}, und Du dA iz RlmOst Ovu.

hE went in tQ stA wiD Dem. 30wen hE had sat dWn at Du tAbul wiD Dem, hE tqk Du bred und gAv TaNks. brAkiN it, hE gAv it tQ Dem. 31Deu Iz wuu Opund und DA rekugnIzd him, Den hE vaniSt Wt Rv Deu sIt. 32DA sed tQ wun unuDu,

klEOpas und klEOpasiz kumpanyun

wuuunt Wu hoots buuniN wiDin us, wIl hE spOk tQ us ulRN Du wA, und wIl hE Opund Du skripcuz tQ us?

33DA rOz up Dat verE Wu, rituund tQ juuQsulum, und fWnd Du ilevun gaDud tugeDu, und DOz hQ wuu wiD Dem, 34sAiN,

ilevun disIpulz

Du lUUd iz rizun indEd, und haz upiud tQ sImun!

35DA rilAtid Du TiNz Dat hapund ulRN Du wA, und hW hE wRz rekugnIzd bI Dem in Du brAkiN Rv Du bred.36az DA sed DEz TiNz, jEzus himself stqd umuN Dem, und sed tQ Dem,

jEzus

pEs bE tQ yQ.

37but DA wuu terufId und fild wiD fiu, und supOzd Dat DA had sEn u spirit.38hE sed tQ Dem,

jEzus

wI oo yQ trubuld? wI dQ dWts uuIz in yUU hoots? 39sE mI handz und mI fEt, Dat it iz trQlE mE. tuc mE und sE, fUU u spirit duzunt hav fleS und bOnz, az yQ sE Dat I hav.

40wen hE had sed Dis, hE SOd Dem hiz handz und hiz fEt. 41wIl DA stil didunt bilEv fUU jY, und wundud, hE sed tQ Dem,

jEzus

dQ yQ hav enETiN hiu tQ Et?

42DA gAv him u pEs Rv u brYld fiS und sum hunEkOm. 43hE tqk Dem, und At in frunt Rv Dem. 44hE sed tQ Dem,

jEzus

Dis iz wRt I tOld yQ, wIl I wRz stil wiD yQ, Dat UUl TiNz wic oo ritun in Du lR Rv mOzus, Du prRfits, und Du sUUlmz, kunsuuniN mE must bE fqlfild.

45Den hE Opund Deu mIndz, Dat DA mIt undustand Du skripcuz. 46hE sed tQ Dem,

jEzus

Dus it iz ritun, und Dus it wRz nesuserE fUU Du krIst tQ sufu und tQ rIz frRm Du ded Du Tud dA, 47und Dat ripentuns und rEmiSun Rv sinz Sqd bE prEct in hiz nAm tQ UUl Du nASunz, biginiN at juuQsulum. 48yQ oo witnusuz Rv DEz TiNz. 49bihOld, I send Wt Du prRmus Rv mI fooDu Rn yQ. but wAt in Du sitE Rv juuQsulum until yQ oo klODd wiD pWu frRm Rn hI.

50hE led Dem Wt az foo az beTunE, und hE liftud up hiz handz, und blesid Dem. 51wIl hE blesid Dem, hE wiTdrQ frRm 250Dem, und wRz karEd up intQ hevun. 52DA wuuSipt him, und rituund tQ juuQsulum wiD grAt jY, 53und wuu kuntinyQulE in Du tempul, prAziN und blesiN gRd. Amen.

OPENING THE WORD

  • What do you like about this portion of Scripture?
  • What do you observe about the ways of God?
  • What do you observe about the key characters in this portion of Scripture?
  • What response are you wanting to make in light of these observations?
A provisional demo of the Uniskript WEB in the SourceView format
World English Bible (WEB)
a Public Domain Modern English translation
of the Holy Bible.

© 2018 SourceView LLC.
11